Kalkulator limitu umów terminowych

Dodano: 31 stycznia 2020


Kalkulator limitu umów terminowych służy do obliczenia okresu, na jaki zawierane są umowy na czas określony w odniesieniu do kodeksowych limitów tych umów. Dzięki temu kalkulatorowi sprawdzisz, kiedy umowa z pracownikiem przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

1.    Do czego służy kalkulator limitu umów terminowych


Limity te dotyczą wyłącznie umów na czas określony, za pomocą kalkulatora nie oblicza się limitów terminowych dla umów na okres próbny, umowy te nie są zresztą kwalifikowane jako umowy na czas określony, a okres, na jaki je zawarto nie wlicza się do okresu 33-miesięcznego, na jaki maksymalnie można zatrudnić pracownika na czas określony.

Należy pamiętać, że powyższe limity: 33 miesiące wykonywania umów i liczba umów – 3, nie obowiązują w szczególnych przypadkach, wymienionych w art. 25[1] § 4 Kodeksu pracy, tj.
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – w tym przypadku pracodawca obowiązany jest zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy, wraz ze wskazaniem wyżej wymienionych przyczyn, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

2.    Wprowadzanie danych


a)    Okresy trwania umów na czas określony zawartych z pracownikiem

Wpisujesz w odpowiednie pola daty zawarcia i daty rozwiązania kolejnych umów na czas określony, w porządku rok-miesiąc-dzień (np. 2020-10-01, 2021-12-31).

Możliwe jest wypełnienie danych tylko dla 3 umów na czas określony. Zawarcie 4. umowy skutkuje zasadniczo (z wyjątkami wskazanymi w art. 25[1] § 4 Kodeksu pracy, opisanymi wyżej) zawarciem stosunku pracy na czas nieokreślony, co powoduje, że wskazana w takiej umowie data końcowa jest prawnie bezskuteczna – nie obowiązuje.

3.    Wyniki

Kalkulator podaje łączny okres, na jaki umowy na czas określony zostały zawarte.

b)    Umowę można zawrzeć do:

W polu tym kalkulator określa maksymalny termin, do jakiego będzie obowiązywała umowa na czas określony. Zgodnie z art. 25[1] § 3 Kodeksu pracy, po przekroczeniu okresu 33-miesięcznego, od dnia następującego po dniu przekroczenia, umowa na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony (bezterminową), a data końcowa umowy w takim przypadku nie obowiązuje.

c)    Przekształcenie w umowę na czas nieokreślony następuje z dniem:

Kalkulator podaje datę przekształcenia umowy terminowej w bezterminową, w razie przekroczenia limitu 33 miesięcy. Jeżeli łączny okres wszystkich podanych umów terminowych nie przekracza 33 miesięcy, kalkulator sygnalizuje to wskazując: „Limit nieprzekroczony”.

Polecamy tez inne kalkulatory:

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel