umowa zlecenia

Umowy zlecenia 2017. Jak potwierdzać godziny pracy, kiedy wypłacić wynagrodzenie

Pytanie:  Od 1 stycznia 2017 r. w umowach zlecenia zawarliśmy zapisdotyczący ewidencji godzin pracy. Brzmi on „ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy będzie prowadzona poprzez podpisywanie listy obecności, w której będzie wskazana liczba godzin pracy w poszczególnych dniach". Czy taki zapis jest prawidłowy? Mamy też zleceniobiorców, którzy wykonują dla nas prace na zgłoszenia telefoniczne, dotyczą one głównie napraw sprzętu w zakładach gastronomicznych. Po wykonaniu prac prowadzimy szczegółowe zestawienie wykonanych prac na poszczególnych zakładach, gdzie oprócz kosztu naprawy jest wykazana liczba godzin przeznaczona na wykonanie poszczególnych prac. Na koniec mamy podsumowanie liczby godzin i kwoty brutto do wypłaty. To szczegółowe zestawienie jest podpisywane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę. Mam jeszcze pytanie dotyczące daty wypłaty wynagrodzenia za te prace zlecone. Są to umowy kilkudniowe, bądź zawierane na okresy miesięczne. Czy w takich przypadkach prawidłowy jest zapis, że „wypłata wynagrodzenia nastąpi w siedzibie zleceniodawcy po terminowych i dobrze wykonanych zleconych czynnościach najpóźniej w ciągu 14 dni"? Oczywiście te wynagrodzenia wypłacamy wcześniej. Przy umowach zawieranych na okresy miesięczne, jest to zawsze ostatni dzień miesiąca. Czy zapis jaki mamy, jest prawidłowy? Czy jesteśmy obwarowani przepisami prawa jeżeli chodzi o wypłatę wynagrodzenia zleceniobiorcy?

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel