godziny nadliczbowe

Stosowanie czterobrygadowej organizacji pracy a obowiązujący takich pracowników system czasu pracy

Pytanie:  Prowadzę księgowość w firmie, która od początku istnienia (12 lat) stosuje system 3-zmianowy, 4-brygadowy i 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownicy pracują 7 dni w tygodniu. Tak więc zaczynając prace w poniedziałek o 6 rano rozpoczynają pracę kolejno wtorek na ranną zmianę od 6 do 14.15, środa na 14 do 22.15,czwartek 14 do 22.15 piątek, sobota, niedziela nocne zmiany od 22 do 6.15 rano. Pracownicy pracują 56 godzin tygodniowo ze względu na fakt, iż produkcja musi przebiegać 24 godziny na dobę. Z tego, co się orientuję, tygodniowa norma czasu pracy nie może przekraczać 40 godzin w przeciętnie 5-tygodniu pracy, a gdy tak jak wcześniej wspomniałam produkcja musi być zapewniona 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu to jedynym rozwiązaniem by nie przekraczać przyjętych ustawowo 40 godzin jest praca na 5 zmian. Ponad to kończąc pracę w poniedziałek rano o 6.15 (15 minut jest wprowadzone przez pracodawcę z tytułu 30 minutowej przerwy, a nie jak to określają przepisy 15 minutowej) pracownicy mają wolne tylko do środy rana, gdzie zaczynają pracę o 6. Pierwszą rzeczą, jaką chciałabym się dowiedzieć to czy pracodawca nie łamie tym samym przepisów dotyczących zachowania doby pracowniczej w myśl której dzień wolny powinien się zaczynać od jej upłynięcia, czyli po 24 godzinach od rozpoczęcia pracy i czy idąc w środę na ranną zmianę pracodawca nie powinien liczyć tego dnia jako pracy w godzinach nadliczbowych. Druga rzecz, jaka mnie interesuje to fakt, że pracownicy pracują 56 godzin tygodniowo, co w moim rozumieniu daje w miesiącu 24 godziny nadliczbowe, gdyż uważam, że 6 i 7 dzień pracy w takim systemie powinien tak być uwzględniony przez pracodawcę zgodnie z Kodeksem pracy. Czy pracownicy mogą starać się o wypłacenie przez pracodawcę wyrównania z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli takie tu zachodzą? Chciałabym jeszcze nadmienić, iż pracodawca na każdy okres rozliczeniowy z tytułu przekroczenia limitu godzin w tym okresie rozliczeniowym daje pracownikom wolne dni do wybrania tak by ilość godzin w danym okresie była zgodna z obowiązującymi godzinami na tenże okres. Czy to nie zmienia faktu, że przekracza tak czy inaczej ustaloną ustawowo tygodniową normę czasu pracy?
wiper-pixel