biuro rachunkowe

Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych

Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych

Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych to wydarzenie online mające na celu wymianę doświadczeń, budowanie relacji oraz przekazywanie wiedzy z zakresu usług księgowych i finansowych.

Błąd pracownika biura rachunkowego może skutkować potrąceniem z jego wynagrodzenia

Pytanie:  Nasze biuro rachunkowe zatrudnia kadrową, z którą ma podpisaną umowę o pracę na czas określony. W treści umowy jest zapis, że pracownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za nienależyte lub niestaranne wykonanie swoich obowiązków dotyczących prawidłowości rozliczeń podatkowo-ubezpieczeniowych oraz za nienależyte lub niestaranne prowadzenie spraw kadrowych powierzonych mu do obsługi klientów. Klient biura może zgłosić roszczenie o wypłatę odszkodowania w związku z błędnie naliczonym wynagrodzeniem chorobowym dla zatrudnionego przez siebie pracownika. Po analizie dokumentów okazało się, że pracownik biura rachunkowego naliczył wynagrodzenie chorobowe osobie, która już miała wykorzystane 33 dni wynagrodzenia chorobowego, co było wykazane w przedstawionym przez niego świadectwie pracy. Pracownik biura nie zauważył tej informacji i błędnie naliczył wynagrodzenie chorobowe, następnie skorygował listę płac wykazując zasiłek chorobowy. W związku z tym, że klient biura zatrudnia do 20 pracowników deklaracja ZUS DRA wraz z załącznikami została złożona w prawidłowej wysokości, z prawidłowymi naliczeniami, dodatkowo druk ZLA został złożony do ZUS w celu wypłaty zasiłku chorobowego. W zaistniałej sytuacji pracownik klienta biura rachunkowego otrzymał dwa razy wypłatę, raz z zakładu pracy jako wynagrodzenie chorobowe, a drugi raz z ZUS jako zasiłek chorobowy. Pracownik klienta odmawia zwrotu wynagrodzenia chorobowego. W związku z tym klient biura rachunkowego wystąpił o zwrot błędnie naliczonego wynagrodzenia chorobowego. Zwracam się więc z zapytaniem czy biuro rachunkowe może potrącić z wynagrodzenia pracownika biura rachunkowego – kadrowej, która błędnie naliczyła listę płac, żądaną kwotę odszkodowania? Nadmieniam, że kadrowa ma odpowiedni zapis w umowie o pracę o odpowiedzialności finansowej za swoje błędy. Czy jest jakiś limit potrąceń z wynagrodzenia, którego nie można pracownikowi zabrać?
wiper-pixel