najem

Jak rozliczać przychody z najmu

Pytanie:  Od kilku lat nieprzerwanie prowadzę działalność gospodarczą na swoje nazwisko wpisaną do CEIDG. Na potrzeby tej działalności prowadzę PKPiR, a uzyskiwane z niej dochody rozliczam według liniowej stawki 19% PIT (art. 30c ustawy o PIT). Jako osoba fizyczna jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem mojej jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest najem nieruchomości i nigdy nie zajmowałem się tym jako przedsiębiorca. Od kilku lat wynajmuję dwóm spółkom, w których jest wspólnikiem, adres swojego prywatnego mieszkania, w którym stale mieszkam, wyłącznie na potrzeby adresu siedziby i odbierania tam korespondencji adresowanej do spółek i do mnie. W mieszkaniu tym nie jest faktycznie wykonywana żadna działalność gospodarcza – wykorzystuję je tylko na swoje cele mieszkaniowe. Kilka lat temu wybrałem, że przychody z najmu prywatnego opodatkuję według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a następnie wybrałem zasady ogólne (skalę podatkową PIT), które stosuję nadal. Na kilka dni września 2019 roku, na czas mojego pobytu na wakacjach, wynająłem moje prywatne mieszkanie pewnej firmie na cele jej podstawowej działalności gospodarczej (wykonanie zdjęć do filmu). Za najem mojego prywatnego mieszkania i jego adresu wystawiam faktury z 23% stawką VAT. Natomiast kwoty netto tych faktur rozliczam jako przychody odpowiednio wcześniej w zeznaniu PIT-28 (ryczałt), a obecnie w PIT-36 (skala podatkowa). Czy na gruncie podatków VAT i PIT prawidłowo rozliczam powyższe przychody z najmu dotyczącego mieszkania ?
wiper-pixel