Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony wykładowca i praktyk.
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
468 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Jak sporządzić zestawienie zmian w kapitale własnym

Pytanie:  W spółce akcyjnej na koniec 2017 roku struktura kapitału własnego kształtowała się następująco: kapitał podstawowy 10 500 000 zł, kapitał zapasowy 300 000 zł, kapitał rezerwowy 100 000 zł, kapitał za aktualizacji wyceny 250 000 zł, zysk netto roku bieżącego 150 000 zł. W roku obrotowym 2018 w spółce wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1.Wartość kapitału podstawowego została powiększona poprzez dodatkowa emisje 1 000 000 akcji w wartości nominalnej 10 zł/akcja. Akcjonariusze w całości opłacili dodatkową emisję akcji w kwocie 12 000 000 zł. Koszty emisji wyniosły 200 000 zł. 2. Zlikwidowano maszynę produkcyjną objętą kapitałem z aktualizacji wyceny w kwocie 100 000 zł. Wartość ta zasiliła kapitał zapasowy. 3. W lipcu wypłacono zaliczkę na poczet zysku roku bieżącego w kwocie 10 000 zł. 4. W czerwcu przeksięgowano zysk netto z roku poprzedniego w kwocie 150 000 zł oraz dokonano jego podziału, zasilając w kwocie 12 000 zł kapitał zapasowy /odpis obowiązkowy/,natomiast kwota 138 000 zł została wypłacona akcjonariuszom w postaci dywidendy. 5. Wartość zysku netto roku bieżącego wyniosła 350 000 zł. 6. Zgodnie z planami zarządu cała wartość wyniku netto z roku bieżącego zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy. Na podstawie przedstawionych informacji, proszę o sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym.
5 czerwca 2018Czytaj więcej »

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel