zasiłek opiekuńczy

Czy ZUS ma podstawę prawną, aby żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Pytanie:  W marcu moje 10-letnie dziecko miało zabieg operacyjny, po którym wymagało opieki. Lekarz wystawił mi druk ZUS ZLA „na opiekę" na okres 14 dni. Ojciec dziecka (mój mąż), w tym czasie przebywał poza miejscem stałego zamieszkania – wyjechał do innej miejscowości, aby opiekować się chorą mamą. W oświadczeniu do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego (załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1594) napisałam więc, że ojciec dziecka wyjechał na dłuższy czas opiekować się chorą mamą i w związku z tym nie mógł sprawować opieki nad chorym dzieckiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powołując się na ww. rozporządzenie, zażądał ode mnie stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego powyższy fakt oraz okres, w jakim ojciec dziecka sprawował opiekę nad chorą mamą. Zostałam również poinformowana, iż w przypadku niedostarczenia tych dokumentów zostanie wydana decyzja odmowna w sprawie wypłaty mi zasiłku opiekuńczego. Niestety, moja teściowa nie jest pod stałą opieką lekarza, w ogóle bardzo rzadko chodzi do lekarza, więc przedłożenie stosownego zaświadczenia jest niemożliwe. Teściowa okresowo, z uwagi na swój wiek, ma dolegliwości (kostno-mięśniowe) i wtedy potrzebuje pomocy drugiej osoby, a mój mąż jest jej jedynym dzieckiem. W opisywanej sytuacji dodatkowo doszło silne przeziębienie. Jaką dokładnie podstawę prawną ma ZUS, by żądać ode mnie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego chorej teściowej i czy rzeczywiście nieprzedłożenie takiego zaświadczenia, w świetle prawa skutkuje odmową wypłaty zasiłku opiekuńczego? Czy i co mogę zrobić, by ZUS uznał moje oświadczenie?

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel