zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszając firmę, trzeba pamiętać o niektórych obowiązkach podatkowych

Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić działalność gospodarczą, nie musi płacić zaliczek na PIT. W czasie takiej przerwy nie ma też obowiązku składania deklaracji VAT. Jednak odpoczynek od firmy nie ma wpływu na podatek od nieruchomości, a to oznacza, że podatnik nie uniknie płacenia daniny według najwyższych stawek.

Wielu przedsiębiorców prowadzi biznes sezonowy i po wakacjach zawiesza działalność.

Firmę może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na okres od 30 dni do 24 miesięcy

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej trzeba złożyć  na formularzu CEIDG-1. W części 14 Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej należy podać datę rozpoczęcia zawieszenia, która nie może być wcześniejsza niż dzień jego złożenia. We wniosku można podać datę, do której będzie trwało zawieszenie, jednak nie jest to konieczne. Jeśli jednak przedsiębiorca to zrobi, to po tym dniu nastąpi automatycznie wznowienie działalności. Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć elektronicznie lub w formie pisemnej. W przypadku przedsiębiorców, którzy podlegają wpisów do KRS wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej składa się na formularzu KRS-Z62.

Pamiętajmy, że zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza braku jakichkolwiek obowiązków podatkowych w tym czasie.

W niektórych przypadkach trzeba zwrócić ulgę na zakup kasy fiskalnej

Podatnik, który zawiesił na jakiś czas prowadzenie biznesu, nie musi oddawać ulgi na kasę. Co innego, jeżeli po takiej przerwie zdecyduje się na likwidację firmy.

W określonych przepisami sytuacjach (chodzi o art. 111 ust. 6 ustawy o VAT oraz § 6 rozporządzenia w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących) podatnicy zobowiązani są do zwrotu tzw. ulgi na zakup kas. Konieczne jest to –– jeżeli w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania:

  1. podatnik zaprzestanie używania kas rejestrujących objętych ulgą,
  2. podatnik nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
  3. podatnik zaprzestanie działalności,
  4. nastąpi otwarcie likwidacji podatnika,
  5. zostanie ogłoszona upadłość podatnika,
  6. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, a więc sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych;
  7. podatnik dokona odliczenia ulgi na zakup kas z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 porządzenia w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Jeden z podatników skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej i zawiesił działalność po 2 latach aktywności. Likwidacja działalności nastąpiła po okresie 4 lat od daty rozpoczęcia działalności. W trakcie zawieszenia działalności, ale jeszcze przed jej zamknięciem, podatnik sprzedał towary będące w magazynie ze względu na obniżanie się cen i wartości tego towaru dla zmniejszenia strat, rejestrując tę sprzedaż na kasie. Czy w tej sytuacji trzeba zwrócić ulgę na zakup kas?

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel