Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy druga umowa zlecenia zawarta z emerytem rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych?

Autor: Beata Pawłowska

Dodano: 15 października 2007

Pytanie: Zatrudniamy emeryta na umowę zlecenia i odprowadzamy od tej umowy wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy jeśli zawrzemy z tym emerytem dodatkową umowę zlecenia, to również od niej musimy odprowadzać pełne składki ZUS? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: W tym przypadku składki na ubezpieczenia społeczne powinny być opłacane z umowy, która została zawarta wcześniej.

Proszę jednak zauważyć, że ubezpieczony może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami społecznymi także z drugiej umowy, obydwu umów, może też zmienić tytuł ubezpieczeń (art. 9 ust. 2 dalej ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm., dalej: ustawa systemowa).


Dotyczy to także takich przypadków, gdy umowa zlecenia zawarta jest z tą samą firmą.


W opisywanym przypadku trzeba zawsze jednak płacić tyle składek na ubezpieczenie zdrowotne, ile jest tytułów (umów zleceń).

Zgodnie bowiem z art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm., dalej: ustawa zdrowotna), w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.


Przypomnijmy dodatkowo, że zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy.

A zatem gdy emeryt lub rencista podejmuje pracę na podstawie umowy zlecenia i jednocześnie nie jest pracownikiem w innym podmiocie niż zleceniodawca, to umowa zlecenia rodzi dla niego obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 9 ust. 4a i 4b ustawy systemowej).

Jeśli natomiast z tym samym podmiotem emeryt podpisał 2 umowy zlecenia, to obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega z jednej z nich (wcześniejszej lub wybranej).


Obydwie umowy rodzą natomiast obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Podstawa prawna:

- art. 9 ust. 2, art. 9 ust. 4a i 4b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

- art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).


Autor: Beata Pawłowska, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych


Odpowiedź udzielona: 10 października 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel