wynagrodzenie za pracę

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za pracę, kiedy w miesiącu wypada święto i choroba

Pytanie:  Pracownik zatrudniony był od 11 września 2017 r. do 10 listopada 2017 r. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie za okres od 7 listopada 2017 r. do 21 listopada 2017 r. Poniżej przedstawiam sposób wyliczenia wynagrodzenia za listopad 2017 r. Proszę o pomoc, czy prawidłowo obliczyłam wynagrodzenie. Czy wymiar za listopad wynosi 160h czy 168h jeśli pracownik nie pracował już 11 listopada i nie należy mu się za ten dzień inny dzień wolny? Obliczenie wynagrodzenia za okres od 1 listopada 2017 r. do 10 listopada 2017 r.: 2.000 zł/160h = 12,50 zł/h; 13 dni x 8h = 104h – godziny nieprzepracowane; 12,50 zł/h x 104h = 1.300 zł; 2.000 zł – 1.300 zł = 700 zł. Pomniejszenie wynagrodzenia za czas choroby: 2.000 zł/30 dni = 66,67 zł/dzień x 4 dni = 266,68 zł; 700,00 zł – 266,68 zł = 433,32 zł. Wynagrodzenie chorobowe: wynagrodzenie za październik 2017 r. (2.000 zł – 274,20 zł = 1.725,80 zł; 1725,80 zł/30 dni x 80% = 46,02 zł/dzień x 4 dni absencji = 184,08 zł). Płaca podstawowa: 433,32 zł. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy: 184,08 zł. Razem przychód: 617,40 zł. Podstawa wymiaru składek ubezpieczeń społecznych: 617,40 zł – 184,08 zł = 433,32 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 59,41 zł (emerytalna – 433,32 zł x 9,76% = 42,29 zł; rentowa – 433,32 zł x 1,5% = 6,50 zł; chorobowa – 433,32 zł x 2,45% = 10,62 zł). Koszty uzyskania przychodu: 139,06 zł. Podstawa wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego: 617,40 zł – 59,41 zł = 557,99 zł. Podstawa naliczenia podatku dochodowego: 617,40 zł – 59,41 zł – 139,06 zł = 418,93 zł = 419 zł. Potrącona zaliczka na podatek dochodowy: 419,00 zł x 18% - 46,33 zł = 29,09 zł. Składka ubezpieczenia zdrowotnego: potrącona – 557,99 zł x 9% = 50,22 zł; obniżona do wysokości zaliczki = 29,09 zł; podlegająca odliczeniu od podatku – 557,99 x 7,75% = 43,24 zł; obniżona do wysokości zaliczki = 29,09 zł. Należna zaliczka na podatek dochodowy: 0 zł. Do wypłaty: 617,40 zł – 59,41 zł – 29,09 zł = 528,90 zł.
wiper-pixel