leasing

leasing

Leasing firmowych samochodów osobowych - nowe zasady kalkulacji kosztów uzyskania

Celem szkolenia online jest przedstawienie w sposób kompleksowy zasad i różnic w rozliczaniu wydatków dotyczących samochodów służbowych, używanych na podstawie umów leasingu zawartych zarówno  w 2018, jak i 2019 roku, dla celów podatku dochodowego i VAT.

 

Podczas szkolenia online zostaną przedstawione na przykładach liczbowych różnice pomiędzy zasadami rozliczania kosztów uzyskania przychodów w leasingu operacyjnym i finansowym, uzależnione od daty zawarcia umowy leasingu.

Zaprezentowane zostaną kalkulacje:

 1. opłat leasingowych,
 2. składek na ubezpieczenie samochodu osobowego,
 3. bieżących kosztów używania samochodu osobowego do kosztów uzyskania przychodów,

Podczas szkolenia online zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

 1. Opłaty leasingowe w kosztach uzyskania przychodów dotyczące umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r.,
 2. Opłaty leasingowe w kosztach uzyskania przychodów dotyczące umów zawartych od 1 stycznia 2019 r.– limity kwotowe,
 3. Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w 2019 r.- limity kwotowe,
 4. Koszty używania samochodu osobowego a limit od 2019 r.- limity procentowe,
 5. Nowy limit stosowany przy amortyzacji samochodów leasingowych od 2019 r.,
 6. Zakup samochodu osobowego po leasingu i rozliczenia podatków VAT i CIT/PIT,
 7. Sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego w 2019 r.  – skutki w VAT i PIT/CIT
 8. Zmiana przeznaczenia leasingowanego samochodu a VAT,
 9. Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne a jego późniejsza sprzedaż w ujęciu podatku VAT,
 10. Praktyczne przykłady kalkulacji wszelkiego rodzaju kosztów związanych z użytkowaniem w  ramach leasingu samochodu osobowego w roku 2019.

Szkolenie prowadzi:

Barbara Dąbrowska - manager działu księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie consultingowej

 

wiper-pixel