Czy księgowa zatrudniona w prywatnej firmie musi posiadać certyfikat księgowy?

Autor: Tomasz Jankowski

Dodano: 12 stycznia 2009
Pytanie:  Od 10 lat jestem zatrudniona na pełen etat u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na stanowisku głównej księgowej. Od niedawna w dziale kadr rozpoczęła pracę nowa osoba, która twierdzi, że nie mogę pracować na tym stanowisku, ponieważ nie posiadam certyfikatu księgowego. Proszę o odpowiedź, czy w firmie prywatnej księgowa musi posiadać certyfikat oraz czy kadrowa, która nie ma odpowiedniego wykształcenia, powinna się interesować wykształceniem pracowników?
Odpowiedź: 

Do pełnienia funkcji głównej księgowej w firmie prywatnej nie jest wymagany certyfikat księgowy. W przypadku pełnienia tej funkcji w jednostce sektora finansów publicznych bądź też usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przepisy nakładają obowiązek uzyskania takiego certyfikatu.

Przepisy prawa polskiego, w tym ustawy o rachunkowości czy też ustawy o finansach publicznych, nie nakładają szczególnych wymagań w stosunku do pracowników pełniących funkcje księgowego/głównego księgowego w firmach prywatnych.

Tym samym osoby te nie muszą legitymować się szczególnymi kwalifikacjami do pełnienia funkcji księgowego.

Oznacza to, że pogląd pracownika kadr, o którym mowa w pytaniu, nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach.

Analogicznie jak w przypadku księgowego w firmie prywatnej przepisy prawa nie precyzują szczególnych wymagań w stosunku do osób zatrudnionych na stanowisku kadrowej. Fakt, że pracownica kadr nie ma doświadczenia w tym zakresie, jak też wykształcenia, nie wpływa w jakikolwiek sposób na możliwość pracy w dziale kadr. O zatrudnieniu bowiem danej osoby na konkretnym stanowisku decyduje wyłącznie pracodawca, po uzgodnieniu z kandydatem do pracy szczegółowych warunków pracy, w ramach swobody zawierania umów.

Zakres czynności kadrowej określa pracodawca, wobec tego w szczególnych przypadkach kadrowa może być zobowiązana do weryfikacji kwalifikacji zatrudnianych pracowników.

Nie oznacza to jednakże, że weryfikacja może się odbywać w oderwaniu od przepisów prawa, tak jak ma to miejsce w stanie faktycznym wynikającym z pytania. Dodać również należy, że jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Sytuacja zaś, kiedy kadrowa bezpodstawnie zarzuca innemu pracownikowi brak kwalifikacji do wykonywania pracy, może być uznana za naruszenie pracowniczego obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególnych sytuacjach prowadzić nawet do rozwiązania umowy o pracę wskutek nieprawidłowej realizacji nałożonych obowiązków.

Tekst opublikowany: 

12 stycznia 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel