Co należy wpisać pracownikowi zatrudnianemu na 1/2 etatu w szczegółowych warunkach zatrudnienia w pozycjach: dobowa i tygodniowa norma czasu pracy?

Waldemar Klucha

Autor: Waldemar Klucha

Dodano: 27 lutego 2007

Pytanie: Co należy wpisać pracownikowi zatrudnianemu na 1/2 etatu w szczegółowych warunkach zatrudnienia w pozycjach: dobowa i tygodniowa norma czasu pracy? Czy jest różnica między normą, a wymiarem czasu pracy? Jak rozumieć 4 miesięczny okres rozliczeniowy? – pyta kadrowa z Bytomia.

Odpowiedź: W tym przypadku w warunkach zatrudnienia tego pracownika powinna Pani wpisać: czas pracy pracownika wynosi 4 godziny na dobę i przeciętnie 20 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym w Pani firmie( np. 4 miesięcznym ).


Proszę zauważyć, że zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy, dalej kp. pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę m. in. o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy.


Jeżeli chodzi o pojęcia, o które Pani pyta to wyjaśniam, że:

1.normy czasu pracy to pojęcia ogólne, niezbędne przy planowaniu pracy i jej rozliczaniu, określają maksymalną liczbę godzin, jaką pracownika może przepracować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyróżniamy normę dobową, tygodniową, przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, okres rozliczeniowy;

2. wymiar czasu pracy to konkretna liczba godzin do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym, jest to pojęcie związane ściśle z przyjętym u danego pracodawcy okresem rozliczeniowym;

3. okres rozliczeniowy to przedział czasu, w którym pracodawca zobowiązany jest prawidłowo zaplanować czas pracy, a po zakończeniu tego okresu rozliczyć czas pracy. Przewidziane w Kodeksie pracy okresy rozliczeniowe generalnie oznaczone są w miesiącach. Okres rozliczeniowy może być też ustalony np. w tygodniach, dniach. Okres miesięczny nie musi odpowiadać miesiącowi kalendarzowemu. Jedna ze względów praktycznych najlepiej przyjmować okresy rozliczeniowe odpowiadające miesiącom kalendarzowym.

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy to okres czasu obejmujący 4 miesiące.

Chciałbym również przypomnieć, że zgodnie z art. 151 § 5 kp., strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, za pracę w godzinach nadliczbowych.

Podstawa prawna: art. 29, art. 128, art. 129, art. 151 Kodeksu pracy.


Autor: Waldemar Klucha, doradca w zakresie prawa pracy


Odpowiedź udzielona: 25 lutego 2007 r.
Waldemar Klucha

Autor: Waldemar Klucha

Mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Główny specjalista ds. bhp, specjalista ds. ochrony ppoż. w firmie doradztwa z zakresu prawa i ochrony pracy SEKA SA
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel