kodeks spółek handlowych

Obowiązki wspólników przy przekształceniu spółki cywilnej w jawną

Pytanie:  Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają dokonać przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną na podstawie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Postanowili, że celem umowy nie będzie zawiązanie nowej spółki, ale dostosowanie umowy spółki cywilnej do przepisów o umowie spółki jawnej. Procentowy udział wspólników zarówno w zyskach jak i w stratach nie ulega zmianie. Czy w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną powinni zamknąć PKPiR prowadzone dla spółki cywilnej i rozpocząć prowadzenie nowej PKPiR dla spółki jawnej, czy mogą kontynuować prowadzenie dotychczasowej PKPiR? Jakie dodatkowe czynności wiążą się z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną? Jakich formalności powinni dokonać wspólnicy spółki względem urzędu skarbowego?
wiper-pixel