Wydatki na podróże kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów

Jerzy Andrzej Tomczak

Autor: Jerzy Andrzej Tomczak

Dodano: 4 czerwca 2009
Pytanie:  Podpisujemy umowy z osobami fizycznymi oraz firmami z zagranicy, wykonującymi usługi doradcze lub konsultingowe na terytorium naszego kraju. Oprócz wynagrodzenia za wykonywaną pracę, w umowie zawarte są postanowienia o pokrywaniu przez Spółkę wydatków związanych z podróżą (przeloty, hotele) oraz innych wydatków (np. przejazdy taksówkami), związanych z pracą wykonywaną na rzecz Spółki. Za wykonaną pracę zleceniobiorcy wystawiają na Spółkę faktury lub rachunki do zawartej umowy, w zależności od rodzaju podmiotu przyjmującego zlecenie, a za dodatkowe wydatki płacone przez zleceniobiorców Spółka zwraca koszty ich poniesienia lub sama je ponosi (w przypadku rezerwacji lotów lub hoteli), na podstawie dokumentów wystawionych na Spółkę. Czy ponoszone przez Spółkę dodatkowe wydatki (hotele, przeloty, taksówki) związane z wykonywaniem pracy stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
Odpowiedź: 

Koszty podróży służbowych oraz zwrot wydatków z tego tytułu, ponoszone na podstawie zawartych umów, stanowią koszty uzyskania przychodów spółki.

Ponoszone przez spółkę wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów spółki pod warunkiem, że nie zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu (art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz.U. z  2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: updop).


Jeśli zatem wydatki, o których mowa w pytaniu (koszty podróży służbowych zleceniobiorców), służą temu celowi, a w szczególności obowiązek ich ponoszenia wynika z zawartych umów, to mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu spółki.

Tekst opublikowany: 

24 maja 2009 r.

Jerzy Andrzej Tomczak

Autor: Jerzy Andrzej Tomczak

Doradca podatkowy, właściciel kancelarii istniejącej od 1991 r. oraz serwisu "JAT Serwis doradztwa podatkowego on-line". Zajmuje się między innymi sporządzaniem ekspertyz i opinii podatkowych, prowadzeniem postępowań i reprezentowaniem podatników przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor wielu tekstów o tematyce podatkowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel