Jakie obowiązki wobec ZUS ma pracodawca zatrudniający pracownika pobierającego rentę rodzinną?

Autor: Krystyna Tymorek

Dodano: 14 czerwca 2007

Pytanie: Zatrudniam osobę pobierającą rentę rodzinną. Jaki mam obowiązek wobec ZUS? Jakie należy odprowadzić składki z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę? – pyta przedsiębiorczyni z Kwidzyna.


Odpowiedź: Fakt, że Pani pracownik pobiera rentę rodzinną – nie ma żadnego wpływu na opłacanie za niego składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy go więc potraktować w tej dziedzinie tak jak każdego innego pracownika.


Proszę zauważyć, że zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) pracownicy zawsze podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w pełnym zakresie – również wtedy, gdy są emerytami lub rencistami.


Ponieważ pracownik ten pobiera rentę rodzinną, powinna Pani zawiadomić ZUS o podjęciu przez niego pracy zarobkowej (niezależnie od zgłoszenia go do ZUS na formularzu ZUS ZUA), ponieważ jako rencista ma on ograniczone możliwości zarobkowe, w przypadku gdyby podczas zarobkowania chciał nadal pobierać swoją rentę w pełnej wysokości.

Obowiązek ten spoczywa nie tylko na Pani jako pracodawcy, ale również pracowniku i wynika § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 ze zm.).


Podstawa prawna:
- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
- § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 ze zm.).


Autor: Krystyna Tymorek, radca prawny


Odpowiedź udzielona: 11 maja 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel