Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jakie obowiązki wobec ZUS ma pracodawca zatrudniający pracownika pobierającego rentę rodzinną?

Autor: Krystyna Tymorek

Dodano: 14 czerwca 2007

Pytanie: Zatrudniam osobę pobierającą rentę rodzinną. Jaki mam obowiązek wobec ZUS? Jakie należy odprowadzić składki z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę? – pyta przedsiębiorczyni z Kwidzyna.


Odpowiedź: Fakt, że Pani pracownik pobiera rentę rodzinną – nie ma żadnego wpływu na opłacanie za niego składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy go więc potraktować w tej dziedzinie tak jak każdego innego pracownika.


Proszę zauważyć, że zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) pracownicy zawsze podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w pełnym zakresie – również wtedy, gdy są emerytami lub rencistami.


Ponieważ pracownik ten pobiera rentę rodzinną, powinna Pani zawiadomić ZUS o podjęciu przez niego pracy zarobkowej (niezależnie od zgłoszenia go do ZUS na formularzu ZUS ZUA), ponieważ jako rencista ma on ograniczone możliwości zarobkowe, w przypadku gdyby podczas zarobkowania chciał nadal pobierać swoją rentę w pełnej wysokości.

Obowiązek ten spoczywa nie tylko na Pani jako pracodawcy, ale również pracowniku i wynika § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 ze zm.).


Podstawa prawna:
- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
- § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 ze zm.).


Autor: Krystyna Tymorek, radca prawny


Odpowiedź udzielona: 11 maja 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel