Czy przy zatrudnieniu jednego emeryta posiadającego grupę inwalidzką można ubiegać się o zwrot składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 6 czerwca 2008


Pytanie: Zatrudniamy 5 pracowników, w tym 1 emeryta z drugą grupą inwalidzką. Czy mogę wystąpić do PFRON o zwrot składki na ubezpieczenia społeczne?Odpowiedź: Tak, jeżeli osoba ta legitymuje się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Aby otrzymać refundację z PFRON, muszą Państwo jednak zarejestrować się w Funduszu, chyba że rejestracja nastąpiła już wcześniej.


Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych nalicza się i opłaca na zasadach określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.; dalej: ustawa systemowa).


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refunduje pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (bez względu na osiągany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych), w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:

- część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne (składka w części finansowanej przez ubezpieczonego),

- część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne (część składki pokrywana przez pracodawcę – płatnika)

pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę tych składek w całości.


Pracodawca składa do PFRON:

- INF-U-P – miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;

- Wn-U – wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc

w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z przepisami ustawy systemowej.


Pracodawca w terminie 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji i wniosku przesyła do PFRON w formie dokumentu pisemnego (rejestracja) dane, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 240, poz. 1754).


Podstawa prawna:

- art. 25a, art. 25c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92),

- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).


Autor: Iza Nowacka, księgowa w biurze podatkowym, specjalista ds. kadrowo-płacowych


Odpowiedź udzielona: 6 czerwca 2008 r.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel