Czy pracodawca może odmówić pracownikowi prawa skorzystania z wcześniejszej emerytury?

Waldemar Klucha

Autor: Waldemar Klucha

Dodano: 3 lipca 2007

Pytanie: Mój mąż w br. kończy 60 lat. Ma udokumentowanych 45 lat stażu pracy w tym 16 lat w warunkach uciążliwych jako listonosz (rejon rowerowy) w urzędzie pocztowym. Od 16 lat co miesiąc pobiera dodatek pieniężny za używanie roweru. W 2003 r. poczta wprowadziła przesyłki priorytetowe i dyżury listonoszy w soboty celem doręczania ww. przesyłek. Na doręczanie przesyłek priorytetowych w dzień wolny od pracy, czyli w soboty, poczta podpisała ze swoimi pracownikami umowy, które określały, że w tym dniu i w tym celu pracownicy będą rozwozić przesyłki swoimi samochodami. Za jeden dyżur pracownicy otrzymają wynagrodzenie około 25 zł. Mój mąż miał 10 takich dyżurów. W chwili obecnej poczta odmawia mu prawa skorzystania z wcześniejszej emerytury.


Odpowiedź: Z danym przedstawionych w pytaniu wynika, że Pani mąż spełnia wymagania do uzyskania emerytury na zasadach określonych w przepisach jako ubezpieczony zatrudniony w szczególnych warunkach.

Proszę zauważyć, że w myśl art. 32 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dalej: ustawy emerytalnej, ubezpieczonemu urodzonemu przed 1 stycznia 1949 r. będącemu pracownikiem zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje emerytura w wieku niższym niż 65 lat dla mężczyzn.


Prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32 ustawy emerytalnej przysługuje również ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego, warunki do uzyskania emerytury spełnią do 31 grudnia 2007 r. Z pytania wynika, że Pani mąż jest ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach wymienionych w wykazie A do ww. rozporządzenia, nabywa prawo do emerytury, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny 60 lat dla mężczyzn i ma wymagany okres zatrudnienia (25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.


W wykazie A Dział VIII pkt 22 ww. rozporządzenia wymieniono prace w warunkach szczególnych prace doręczycieli przesyłek pocztowych i telegramów, którzy nie używają do pracy samochodów. Z danym przedstawionych w pytaniu wynika, że Pani mąż spełnia wymagania do uzyskania emerytury na zasadach określonych w tych przepisach.


Umowa na rozwożenie przesyłek samochodami w soboty była dodatkowo podpisaną umową, a więc pracownik nadal był zatrudniony (stale) w rejonie rowerowym. Nie wiem, na jakiej podstawie poczta odmawia prawa skorzystania z wcześniejszej emerytury. Proponuję wystąpić do ZUS w tej sprawie.

Decyzję o przyznaniu emerytury lub nie podejmuje ZUS, a nie Poczta.

Pracodawca, którym jest tu Poczta, obowiązany jest do wydania pracownikowi zaświadczeń niezbędnych do ustalenia uprawnień emerytalnych i przygotowania wniosku o emeryturę oraz przedłożenia go za zgodą pracownika organowi rentowemu. Reasumując, proponuję wystąpić do ZUS z zapytaniem lub o ustalenie uprawnień emerytalnych.


Podstawa prawna:
- art. 32 ust. 1, art. 46, art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 nr 39, poz. 353 z późn. zm.),
- § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).


Autor: Waldemar Klucha, doradca w zakresie prawa pracy


Odpowiedź udzielona: 28 maja 2007 r.
Waldemar Klucha

Autor: Waldemar Klucha

Mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Główny specjalista ds. bhp, specjalista ds. ochrony ppoż. w firmie doradztwa z zakresu prawa i ochrony pracy SEKA SA
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel