Czy od 1 stycznia 2007 r. uległa zmianie sytuacja emerytów prowadzących działalność gospodarczą i emerytów samozatrudnionych?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 4 stycznia 2007

Pytanie: Jak się przedstawia sytuacja płatności składek do ZUS dla mnie, jako przedsiębiorcy, będącego jednocześnie emerytem? Czy będę od stycznia 2007 r. płacił tak jak dotychczas składkę zdrowotną, czy wszystkie składki? Zatrudniam jedną osobę na umowę o pracę i opłacam za nią pełne składki. Jak będzie od nowego roku? Czy jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą w ramach samozatrudnienia i od 1 stycznia 2007 r. będzie mogła dalej tak pracować wg nowych zasad, a jest na emeryturze, czy też musi płacić wszystkie składki, czy wystarczy tylko składkę zdrowotną? – pyta przedsiębiorca z Sosnowca.


Odpowiedź: Sytuacja emerytów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą nie uległa zmianie po 1 stycznia 2007 r., pod względem podlegania ubezpieczeniom w ZUS. Nadal osoby mające ustalone prawo do emerytury, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko dobrowolnie. Obowiązkowa pozostaje składka zdrowotna, której stawka procentowa wzrosła od 1 stycznia 2007 r. do 9% podstawy wymiaru.


Niekorzystne zmiany dotkną od 1 lipca 2007 r. tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, będące rencistami. Osoby te będą musiały płacić obowiązkowo również składki emerytalne i rentowe z tego tytułu, aż do momentu uzyskania prawa do emerytury.


Natomiast, jeżeli chodzi o osoby zarobkujące w ramach samozatrudnienia, to powinny one zapoznać się z nowymi regulacjami dotyczącymi definicji działalności gospodarczej.

Może się bowiem okazać, że wcale nie są przedsiębiorcami lecz zleceniobiorcami, bądź nawet pracownikami. Zmiana tego statusu oznaczać będzie nie tylko komplikacje w rozliczeniach z fiskusem, ale także z ZUS. Jeżeli bowiem przedsiębiorca przestanie nim być, będzie podlegał ubezpieczeniom jak pracownik bądź zleceniobiorca, a nie jak osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof, (ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 217, poz. 1588), które już obowiązują (od 1 stycznia 2007 r.) wskazują, jakie warunki zadecydują o tym, czy dane czynności będą uznawane za pozarolniczą działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

  1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 updof (tj. stosunek pracy i pokrewne, działalność wykonywana osobiście, działy specjalne produkcji rolnej, inne źródła).

Natomiast za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeśli więc wszystkie trzy powyższe warunki zostaną zachowane, to działalność zarobkowa przestanie być działalnością gospodarczą.

A jeśli samozatrudniony udowodni, że chociażby jeden warunek nie jest spełniony, pozostaje dalej przedsiębiorcą i będąc emerytem opłaca tylko składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia firmy.

Podstawa prawna:

- art. 9 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn.zm.),

- art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),

- art. 1 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).

Autor: Iza Nowacka, księgowa w biurze podatkowym, specjalista ds. kadrowo-płacowych


Odpowiedź udzielona: 3 stycznia 2007 r.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel