rozliczenia z ZUS

zasady wypełniania wniosków

Archiwalny Jak wypełnić wnioski do ZUS w ramach tarczy antykryzysowej – praktyczny instruktaż

Podczas webinarium w kompleksowy sposób przedstawimy wskazówki, jak prawidłowo krok po kroku wypełnić dedykowane w ramach tarczy antykryzysowej wnioski: RDU, RDZ, RSP-C, RSP-D. Omówimy też warunki przyznawania świadczeń z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, przeznaczone  dla przedsiębiorców, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wykonujących umowy cywilnoprawne.

Podczas szkolenia online pokażemy, jak krok po kroku wypełnić i składać dokumenty za pośrednictwem PUE ZUS. Ekspert wyjaśni też, jakich czynności należy dokonać, jeśli mamy problem ze złożeniem podpisu kwalifikowanego i ePUAP-u.

Podczas webinarium poznasz odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą podstawie ustawy (RSP-D);
  2. Jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (RSP-C),
  3. Jak wypełnić wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU);
  4. Jak wypełnić wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ)

Korzyści z webinarium

  • wyeliminowanie ryzyka odrzucenia wniosku przez ZUS z powodu błędów,
  • optymalizacja terminu otrzymania decyzji administracyjnej.

Szkolenie prowadzi:

Barbara Dąbrowska - manager działu księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. finansów w firmie consultingowej

Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel