regulamin ZFŚS

Jak przesunąć środki na poszczególne rodzaje działalności ZFŚS w trakcie roku

Pytanie:  Pracuję w zespole szkół, w którego skład wchodzą szkoła podstawowa i młodzieżowy dom kultury. W związku z minionym strajkiem znaczna większość nauczycieli napisała pismo o ugodę na przesunięcie potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia za kwiecień na lipiec br. W konsekwencji w lipcu wielu pracowników otrzyma wynagrodzenie rzędu kilkuset złotych i znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej. Na terenie naszej placówki działają trzy związki zawodowe. Powstała propozycja, aby część środków przeznaczonych w preliminarzu ZFŚS na 2019 rok na wypoczynek dzieci przesunąć na pomoc finansową i umożliwić w ten sposób wypłatę większych świadczeń w postaci pomocy finansowej osobom, które po strajku zmierzą się z trudną sytuacją.
Nadmieniam, że spośród 69 nauczycieli strajkowała przeważająca część z nich (56 osób). Niestrajkujący przewodniczący jednego ze związków (reprezentant 3 osób) nie zgadza się z takim rozwiązaniem, twierdząc, że takie działanie okaże się niezgodne z prawem. Dwa związki zawodowe popierają takie rozwiązanie, a jeden jest przeciwny. Czy w trakcie roku kalendarzowego można dokonać przesunięć wysokości środków na poszczególne rodzaje działalności ZFŚS w ramach posiadanych środków? Czy dyrektor może samodzielnie podjąć decyzję o przesunięciach środków w preliminarzu, mimo sprzeciwu jednego ze związków? Czy bez opinii któregoś ze związków można dokonać wypłaty przydzielonych samodzielnie przez dyrektora świadczeń?
wiper-pixel