Kalkulator odpisu na ZFŚS

Dodano: 1 stycznia 2021

Pracodawcy, którzy założyli ZFŚS (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) mają obowiązek dokonywać corocznych odpisów na ZFŚS w celu zasilenia konta działalności socjalnej. Odpisy są obowiązkowe, natomiast dobrowolnie można naliczać zwiększenia, np. na podopiecznych funduszu, którzy są emerytami lub rencistami, a kiedyś pracowali w danym zakładzie. W celu obliczenia rocznego odpisu oraz zwiększeń możesz skorzystać z naszego narzędzia jakim jest kalkulator odpisu na ZFŚS.

Jak ustalać przeciętną liczbę zatrudnionych?

W przeciętnej liczbie zatrudnionych uwzględnia się wszystkich pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, a wyłącza osoby, których z przedsiębiorstwem łączy stosunek pozapracowniczy (umowy zlecenia, kontrakty menedżerskie, umowy o dzieło), co nie znaczy, że takie osoby nie mogą potem korzystać z pomocy socjalnej na podstawie regulaminu ZFŚS. Nie ma to jednak nic wspólnego z naliczaniem odpisów na ZFŚS.  

Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się zawsze przez 12, nawet gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż jeden rok kalendarzowy albo naliczał odpis na niepełny rok kalendarzowy.

Czytaj więcej o odpisach na ZFŚS:

Ani w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ani wykonawczych do niej nie ma objaśnienia, jak ustalać przeciętną liczbę zatrudnionych w poszczególnych miesiącach. W związku z tym, zastosowanie mają tu trzy metody statystyczne. Każdy pracodawca może więc wybrać odpowiednią do stopnia zmienności w zatrudnieniu w zakładzie pracy.

Te metody to:
- uproszczona – polega na podzieleniu sumy pracowników zatrudnionych tylko w pierwszym i w ostatnim dniu miesiąca przez 2; ma zastosowanie w zakładach pracy, które utrzymują stabilny stan zatrudnienia
- średniej chronologicznej - przeciętny stan zatrudnienia w danym miesiącu oblicza się sumując połowę stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca ze stanem zatrudnienia w 15. dniu miesiąca, a następnie dzieląc wynik przez 2; używana w firmach, które  o niewielkich ruchach kadrowych
- średniej arytmetycznej - polega na zsumowaniu stanu zatrudnionych ze wszystkich poszczególnych dni miesiąca, łącznie z dniami wolnymi, a następnie podzieleniu tak uzyskanej sumy przez liczbę dni w miesiącu; odpowiednia dla firm, w których często dochodzi do zmian w składzie personelu  

Po wybraniu odpowiedniej metody i obliczeniu średniej liczby zatrudnionych w każdym z miesięcy, należy je wszystkie zsumować, a następnie wynik podzielić przez 12. Następnym krokiem jest wyliczenie kwoty odpisu na dany rok.

Polecamy też:

Jak naliczać odpisy na ZFŚS?

Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w jego drugim półroczu, jeśli wynagrodzenie to było wyższe w tym okresie. Dla każdego pracującego w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych odpis jest jednak wyższy i wynosi 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Na pracowników młodocianych również dokonuje się odpisów, ale według stawek procentowych odpowiednich do roku nauki.

Wynoszą one:
- 5 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w pierwszym roku nauki
- 6 proc. przeciętnego wynagrodzenia - w drugim roku nauki
- 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w trzecim roku nauki.


W 2020 roku przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 4 134,02 zł.

Pracodawca może według uznania zwiększyć podstawowy odpis o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Wskazanych zasad naliczania odpisów nie stosują placówki oświatowe (np. uczelnie publiczne), których obowiązują odrębne przepisy w tym zakresie.

Tabela odpisów i zwiększeń na 2020 rok

 

Rodzaj odpisu

(zwiększenia)

Kwota

odpisu (zwiększenia)

Podstawowy

1.550,26 zł

Podstawowy zwiększony

(praca w szczególnych

warunkach lub

w szczególnym charakterze)

2.067,01 zł

Na pracowników młodocianych:

- I rok nauki

- II rok nauki

- III rok nauki

206,70 zł

248,04 zł

289,38 zł

Zwiększenie odpisu na

każdego pracownika

niepełnosprawnego

258,38 zł

Zwiększenie funduszu na

emeryta/rencistę

258,38 zł

U pracodawców posiadających

Żłobek lub klub dziecięcy -

zwiększenie funduszu na

każdego pracownika

310,05 zł

Jak działa kalkulator odpisu na ZFŚS?

Przydatnym narzędziem jest kalkulator odpisu na ZFŚS. Aby wyliczyć średnią liczbę etatów dla potrzeb odpisu na ZFŚS należy uzupełnić pierwszą część kalkulatora, wpisując w nim liczby wszystkich osób zatrudnionych w poszczególnych wymiarach etatów w każdym miesiącu - od stycznia do grudnia. Chodzi już o liczby uśrednione, wedle odpowiedniej metody statystycznej. Jeśli firma przewiduje, że w całym roku liczba etatów będzie stała, można wypełnić tylko styczeń i kliknąć opcję „wypełnij” na podstawie pierwszego m-ca". Kalkulator poda średnią roczną sumę etatów. Jeśli pracodawca nie zatrudnia młodocianych, i nie dokonuje zwiększeń kalkulator od razu wyliczy wysokość rocznego odpisu podstawowego. 

Kalkulator pozwala też obliczyć odpisy podwyższone na osoby zatrudnione w szczególnych warunkach oraz z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Trzeba w poszczególnych kratkach (miesiącach) wpisać liczbę takich osób stosownie do etatu (uśrednioną). W przypadku uczniów, w polach obok danego roku nauki wpisuje się liczbę osób młodocianych.


Zakład, który ma pod opieką socjalną byłych pracowników – emerytów, a także rencistów i dokonuje na nich zwiększenia, wpisuje do kalkulatora liczbę takich osób. Kalkulator odpisu na ZFŚS wyliczy kwotę zwiększenia.

Przykład  Załóżmy więc, że pracodawca zatrudnia w przeliczeniu na etaty w normalnych warunkach:
Miesiąc 1/1 etat 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
Styczeń 67 10   5
Luty 67 10   5
Marzec 67 10   5
Kwiecień 67 10   5
Maj 67 10   5
Czerwiec 64 10   5
Lipiec 64 10   5
Sierpień 64 10   5
Wrzesień 64 10   5
Październik 70 11 1 5
Listopad 70 11 1 5
Grudzień 70 11 1 5
Z powyższego wynika, że w czerwcu odeszły z pracy 3 osoby na pełen etat, ale od października zatrudniono łącznie 8 osób, z tego 6 na 1/1 etatu, 1 na 1/2 oraz 1 na 1/4. Według kalkulatora średnia roczna suma etatów wynosi 75,69. Całoroczny odpis podstawowy wyniósł więc 117.339,18 zł (75,69 x 1 550,26 zł).   

 

 

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel