opodatkowanie

Czy odszkodowanie przeznaczone na remont samochodu w części jest opodatkowane

Pytanie:  Naprawa z AC przy użytku mieszanym. Przedsiębiorca wykorzystuje w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu zawartej w 2017 r. Z faktur dotyczących samochodu odlicza 50% VAT i 75% kwoty netto w PIT – użytek mieszany. W maju 2019 r. została wykonana naprawa tego samochodu w autoryzowanym serwisie. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela. Wypłacił on odszkodowanie do serwisu, w wysokości kwoty netto oraz 50% vat wg faktury za naprawę. Zawiadomienie o odszkodowaniu także wpłynęło w maju 2019 r. taka naprawa ma charakter odtworzenia wartości na skutek szkody, i nie wynika z procesu naturalnego zużycia. Zatem czy można ująć do kosztów podatkowych 100% kwoty netto z faktury za naprawę? Kwota odszkodowania będzie przyjęta do pozostałych przychodów w PKPiR w wysokości określonej w zawiadomieniu o przyznanym odszkodowaniu. Jeżeli taką naprawę należy uznać jako zwykły koszy eksploatacyjny i ująć tylko 75% kosztu, to powstanie sztuczny dochód w wysokości 25% wartości netto faktury za naprawę. Dla uproszczenia pomijam tu kwestię VAT nieodliczonego w kosztach. Taka sytuacja spowoduje sztuczny podatek dochodowy, bo realnie dochód nie zaistnieje. Taka naprawa przywraca tylko stan sprzed szkody a nie podwyższa wartości samochodu. Jak należy ustalić przychód i koszty uzyskania przychodu w takiej sytuacji?
wiper-pixel