nota obciążeniowa

Otrzymanie środków finansowych od lidera projektu kulturalnego trzeba udokumentować notą

Pytanie:  Jesteśmy samorządową instytucją kultury, która jest podatnikiem VAT UE i prowadzi sprzedaż mieszaną (zarówno zwolnioną z VAT – np. warsztaty artystyczne, ryczałtowa sprzedaż przedstawień teatralnych, jak i opodatkowaną – usługi związane z filmami, wstęp na spektakle czy koncerty). W najbliższym czasie nasza instytucja ma otrzymać fundusze z UE jako partner projektu kulturalnego. Nastąpi to za pośrednictwem lidera projektu z Estonii, który wnioskował o wsparcie z UE i ma rozdzielić je wśród partnerów z kilku różnych państw. W ramach projektu nasza instytucja przygotuje polską odsłonę filmowego edukacyjnego portalu internetowego, który został stworzony przez estońskiego lidera. Mamy również pozyskać filmy do portalu i opatrzyć je polskimi napisami, a następnie promować portal w szkołach i przeszkolić nauczycieli, jak z niego korzystać w pracy z uczniami. Lider z Estonii nalega na przekazanie nam środków na realizację projektu na podstawie wystawionej przez nas faktury. My jednak uważamy, że należałoby wystawić notę obciążeniową, traktując środki jako dotację lub pozostałe przychody operacyjne. Realizacja projektu nie będzie dla nas dochodowa i nie przyniesie nam żadnych innych wpływów poza środkami od lidera. Wpływy te zostaną wykorzystane wyłącznie na realizację zadania, a po jego zakończeniu jesteśmy zobowiązani do przekazania liderowi raportu z wydatkowania środków. Czy powinniśmy wystawić liderowi notę, czy raczej fakturę? Czy w drugim przypadku mielibyśmy prawo do odliczenia VAT od zakupów dotyczących projektu przy założeniu, że wystawimy fakturę eksportową za „realizację polskiej odsłony edukacyjnego portalu filmowego i promocję portalu”?
wiper-pixel