likwidacja spółki

Obowiązki spółki w likwidacji

Pytanie:  Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji na podstawie uchwały z 29 września 2015 r. Na koniec 2014 r. sprzedała niemal cały majątek. W 2015 r. udziałowcom została wypłacona dywidenda. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane. Spółka nie ma też żadnych należności. Na dzień likwidacji posiada jedynie komputery, oraz wyposażenie biurowe. Samo biuro nie jest własnością spółki, a jest jedynie dzierżawione. Na stałe zatrudniona jest tylko księgowa. Jakie są obowiązki spółki w związku z rozpoczętą likwidacją, jeśli księgi zostały zamknięte na dzień 28 września 2015 r. Jak należy traktować faktury wystawione po tej dacie np. 30 września 2015 r., a dotyczące września? Jak należy ująć wypłatę wynagrodzeń? Czy można całość uznać jako wypłatę za wrzesień obciążając koszty spółki z o.o., czy też trzeba ją rozbić i obciążyć za 2 dni koszty spółki w likwidacji? Jakie są terminy związane z zamknięciem i sporządzeniem sprawozdania, rozliczeniem wyniku finansowego dla spółki i dla spółki w likwidacji? Jak mają wyglądać księgowania na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji? Czy należy zamknąć wszystkie konta tak jak przy zamknięciu roku? Czy są jakieś specjalne zasady dotyczące sporządzenia bilansu, czy rachunku oraz informacji dodatkowej? Jakie okresy mam porównywać w sprawozdaniach? Czy po zakończeniu likwidacji również składa się wszystkie sprawozdania? Co wtedy stanie się z kapitałem założycielskim – strata z roku bieżącego + koszty likwidacji będą prawdopodobnie mniejsze? Czy na zakończenie pozostały kapitał powinien być wypłacony udziałowcom i na dzień zamknięcia zostanie bilans „zerowy" i taki należy złożyć, czy po zamknięciu już nie składa się sprawozdań?
wiper-pixel