korekta błędu

Niedopłaty składek ZUS: czynności i dokumenty korygujące

Pytanie:  Po kontroli z ZUS w 2013 r. została wykryta niedopłata z 2011 r składek ZUS i nadpłata składki zdrowotnej z umowy-zlecenia. Zleceniobiorca zatrudniony na umowę-zlecenie nie jest już naszym współpracownikiem. Nieprawidłowość została spowodowana błędnym oświadczeniem złożonym wnioskodawcy przez zleceniobiorcę odnośnie opłacania składek u innego pracodawcy. W związku z tym, że były zleceniobiorca nie zwróci nam tych składek, zleceniodawca zapłaci je do ZUS z własnych środków. Jakie dokumenty korygujące należy złożyć do ZUS ? Czy trzeba składać korektę do PIT-11 za 2011r. czy dopiero w momencie opłacenia do ZUS, czyli w roku następnym (do lutego 2014 r). Czy odsetki od zaległych składek zapłacone przez zleceniodawcę należy doliczyć do przychodu zleceniobiorcy i wykazać w PIT-11? Czy w Pit -11 należy wykazać kwotę składek ZUS opłaconych przez zleceniodawcę minus nadpłaconej składki zdrowotnej, koszty uzyskania przychodów? A co z kwotą podatku? Czy należy wykazywać ja w poz.58. (zaliczka pobrana przez płatnika). Na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku. Czy od niezapłaconych składek ZUS należy naliczyć składki emerytalne i rentowe i zdrowotne, koszty uzyskania przychodów i podatek? Czy opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel