Czy rencista prowadzący działalność gospodarczą musi opłacać składkę zdrowotną w czasie pobytu w szpitalu?

Autor: Krystyna Tymorek

Dodano: 20 września 2007

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy. Opłacam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wiem z ZUS, że nie mam obowiązku składania comiesięcznej deklaracji ZUS DRA. Czy powinienem złożyć deklaracje ZUS DRA, jeżeli byłem w szpitalu? Jeżeli tak, to jak ją rozliczyć i ile procent odliczyć od podatku? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy. Opłacam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wiem z ZUS, że nie mam obowiązku składania comiesięcznej deklaracji ZUS DRA. Czy powinienem złożyć deklaracje ZUS DRA, jeżeli byłem w szpitalu? Jeżeli tak, to jak ją rozliczyć i ile procent odliczyć od podatku? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest obowiązana opłacać składkę zdrowotną w pełnej wysokości za każdy miesiąc prowadzenia tej działalności, również za dni choroby, w tym za dni choroby związane z pobytem w szpitalu. Jedynie w przypadku wyrejestrowania działalności nie byłby Pan zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej.


Proszę zauważyć, że zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, dalej: ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna.


Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 47 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm., dalej: ustawy systemowej) osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składki zdrowotnej kwotę odpowiadającą najniższej podstawie wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (75% przeciętnego wynagrodzenia).


Reasumując, pobyt w szpitalu nic nie zmienia w Pana sytuacji wobec ZUS. Jest Pan bowiem zobowiązany do opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości, również za miesiąc, w którym był Pan w szpitalu. Nie jest Pan również nadal zobowiązany do składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych.


Podstawa prawna:

- art. 79 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135),

- art. 81 ust. 2, art. 47 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).


Autor: Krystyna Tymorek, radca prawny


Odpowiedź udzielona: 20 września 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel