Wyjazd na pielgrzymkę służb mundurowych a podróż służbowa

Autor: Bartosz Miszewski

Dodano: 28 sierpnia 2009
Pytanie:  Pracownicy jednostki budżetowej (Straż Miejska) zamierzają wyjechać na 2-dniową pielgrzymkę służb mundurowych. Jest to wyjazd dobrowolny strażników. Pracodawca wyraził jedynie zgodę na wystąpienie w mundurach galowych, natomiast Burmistrz - na wyjazd oznakowanym pojazdem służbowym. Czy powyższą sytuację należy traktować jako polecenie wyjazdu służbowego (rozliczyć delegację i uwzględnić godziny w ewidencji czasu pracy)?
Odpowiedź: 

Moim zdaniem sytuacji opisanej w pytaniu, nie można traktować jako polecenia wyjazdu służbowego. Oznacza to, że czas pielgrzymki nie może być traktowany jako czas pracy a pracownikom nie należą się żadne świadczenia związane z podróżą służbową (np. diety, koszty przejazdów, noclegów, ryczał na dojazdy). 

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracodawca nie zobowiązywał pracowników do wzięcia udziału w pielgrzymce, wyraził jedynie zgodę na wystąpienie podczas niej w mundurach galowych. Wyrażenia takiej zgody nie można traktować jako polecenia wyjazdu służbowego (odbycia podróży służbowej).

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.

Skoro więc pracodawca nie nakazał wzięcia udziału w pielgrzymce to nie można mówić, że pracownicy byli w jego dyspozycji i że czas pielgrzymki stanowił ich czas pracy lub czas podróży służbowej.

Reasumując, pracownicy powinni odbywać pielgrzymkę, o której mowa w pytaniu, w ramach swojego czasu wolnego lub urlopu wypoczynkowego.

Podstawa prawna: 

- art. 775 § 1 i § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn.zm.),
- § 1, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 z późn.zm.).

Tekst opublikowany: 

28 sierpnia 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel