Czy można dokonać potrącenia z wynagrodzenia otrzymanego na podstawie umowy zlecenia?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 18 czerwca 2007

Pytanie: Moja firma zatrudnia pracownika na umowę zlecenia. Umowa zwarta jest na 3 miesiące. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną pracę ostatniego dnia każdego miesiąca po wykonaniu pracy i wystawieniu rachunku (wynagrodzenie jest płatne w 3 równych ratach - po 1000 zł brutto miesięcznie). Jaką wysokość wynagrodzenia netto wypłacanego każdego miesiąca ww. pracownikowi można potrącić z tytułu zajęcia wynagrodzenia przez komornika - spłata alimentów? Czy spłata alimentów może obejmować 100% wypłaty netto tego pracownika? Wykonywana praca na podstawie umowy zlecenia jest jedynym miejscem zatrudnienia i osiągania dochodów tej osoby. Proszę o podanie podstawy prawnej - pisze kadrowa z Łasina.


Odpowiedź: Moim zdaniem, wynagrodzenie zleceniobiorcy będzie podlegało ochronie według przepisów Kodeksu pracy.


Do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, gdyż umowy cywilnoprawne podlegają uregulowaniom Kodeksu cywilnego. Jednakże w przepisach kodeksu postępowania cywilnego z zakresu ograniczeń w egzekucji znajduje się zapis, zgodnie z którym takie należności, jak:

  • uposażenia posłów i senatorów,
  • należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni,
  • wynagrodzenia członków spółdzielni pracy oraz
  • wszystkie świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania

podlegają egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.


W tym przypadku więc, skoro umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy, wynagrodzenie z niej stanowi podstawę utrzymania jego i rodziny oraz jest wypłacane w okresach miesięcznych (czyli można powiedzieć, że jest to świadczenie powtarzające się, periodyczne), należy stosować ograniczenia w potrąceniach oraz kwoty wolne od potrąceń, odnoszące się do pracowników.


Przypominam, że w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie ma kwoty wolnej od potrąceń. Jednakże wynagrodzenie podlega egzekucji do wysokości 3/5 tego wynagrodzenia.


Podstawa prawna:
- art. 833 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania cywilnego,
- art. 87 § 3 Kodeksu pracy.


Autor: Iza Nowacka, księgowa w biurze podatkowym, specjalista ds. kadrowo-płacowych


Odpowiedź udzielona: 27 marca 2007 r.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel