Wysokość świadczenia urlopowego w przypadku rezygnacji z tworzenia ZFŚS

Autor: Bartosz Miszewski

Dodano: 24 lipca 2009
Pytanie:  Firma zatrudnia 50 pracowników. W roku 2009 zrezygnowała z tworzenia ZFŚS (w porozumieniu ze związkami zawodowymi). Będzie wypłacać dodatek urlopowy w wysokości mniejszej niż odpis socjalny na pracownika (900 zł. brutto).Czy postępowanie to jest prawidłowe? Czy też ma obowiązek wypłaty świadczenia w wysokości odpisu podstawowego ?
Odpowiedź: 

Tak, postępowanie pracodawcy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jednakże pracodawca, który ma ustawowy obowiązek utworzenia ZFŚS, w porozumieniu z związkami zawodowymi w postanowieniach układu zbiorowego pracy lub (jeżeli w zakładzie nie obowiązuje układ zbiorowy) w regulaminie wynagradzania, może dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz, może również postanowić, że Fundusz nie będzie tworzony.

Jeżeli zatem pracodawca ze związkami zawodowymi ustalił, że w zakładzie nie będzie tworzony Fundusz i postanowienie takie jest zawarte w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania – to Fundusz taki de facto nie istnieje.

Jednocześnie przepisy prawa w przypadku postanowienia, że Fundusz nie będzie tworzony nie obligują pracodawców do wypłacania świadczenia urlopowego.

Oznacza to, że jeżeli w związku z rezygnacją z tworzenia Funduszu strony ustaliły, że pracownicy będą otrzymywali jakieś świadczenie (nazwane np. świadczeniem urlopowym czy też dodatkiem urlopowym) to wysokość tego świadczenia strony mogą ustalić dobrowolnie. Mogą, więc postanowić, że wysokość tego świadczenia wynosi 900 zł. – nie mają obowiązku ustalenia go na poziomie wartości odpisu podstawowego.

Tekst opublikowany: 

24 lipca 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel