Jak rozstać się z chorym pracownikiem, któremu kończy się umowa o pracę

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 26 października 2018
Pytanie:  Pracownik od czerwca 2018 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dnia 31 października 2018 r. kończy się jego umowa o pracę. Z powodu planowanej operacji nie wróci do pracy i będzie miał dalsze zwolnienie lekarskie. Jak powinno wyglądać prawidłowe zakończenie umowy o pracę, jakie dokumenty w związku z kontynuacją zwolnienia lekarskiego przekazać do ZUS?
Odpowiedź: 

Umowa o pracę na czas określony, rozwiąże się z upływem okresu, na który została zawarta. Za okres po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, czyli od 1 listopada 2018 r. wypłatę zasiłku chorobowego przejmie ZUS.

Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała:

  • w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po jego zakończeniu,
  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego i trwa co najmniej 30 dni,
  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie wystąpienia choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym „E”.

Należy jednak pamiętać, że zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w trakcie zatrudnienia, jak też po jego ustaniu nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

  • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
  • nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z powodu braku upływu okresu wyczekiwania,
  • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Co więcej, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni).

W celu kontynuacji lub wypłaty zasiłku należnego za okres po ustaniu zatrudnienia, płatnik przekazuje do organu rentowego:

  • zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA (chyba że zwolnienie lekarskie zostało wystawione w formie elektronicznej, a tym samym ZUS jest w jego posiadaniu),
  • zaświadczenie wystawione na formularzu ZUS Z-3, które powinno zawierać informacje niezbędne dla pojęcia wypłaty świadczenia przez ZUS, wskazane w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.
Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel