Decyzja o przyznaniu renty dla pracownika

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 20 sierpnia 2012
Pytanie:  Otrzymaliśmy od pracownika decyzję o przyznaniu renty na okres dwóch lat. Do 15 czerwca br. pracownik przebywał na zasiłku, który był płatny przez ZUS. Decyzja o przyznaniu renty jest z 17 lipca 2012 r., a świadczenie przysługuje od 19 czerwca 2012 r. W związku z tym, że nie mieliśmy decyzji, a pracownik nie mógł pracować wstawiliśmy mu do końca czerwca 2012 r. urlop wypoczynkowy. Jak prawidłowo powinny być ujęte dni nieobecności. Jak można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę, jeżeli nie mamy dla niego zastępczego stanowiska, dodatkowo zostało zlikwidowane również jego poprzednie stanowisko pracy. Jaka odprawa przysługuje pracownikowi. W regulaminie pracy odprawa przysługuje wszystkim niezależnie od stanu zatrudnienia. Czy jeżeli pracownik otrzyma odprawę np. w związku z likwidacją stanowiska to należy mu się również odprawa rentowa? Jaki artykuł należy zastosować przy zwolnieniu?

Przyznanie renty nie zwalnia pracownika automatycznie z obowiązku świadczenia pracy - dlatego niezależnie od faktu przyznania renty, udzielnie urlopu wypoczynkowego było dzianiem prawidłowym.

Odpowiedź: 

Jeżeli chodzi o nieobecność pracownika, to jeżeli pracownikowi skończył się okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, a nie miał, za co się utrzymać pracodawca z formalnego punktu widzenia mógł mu udzielić urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie, bowiem z wyrokiem SN z 28 marca 2008 r. (II PK 214/07): „nie można uznać, iż niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego jest uzyskanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy.”

Przyznanie renty nie zwalnia pracownika automatycznie z obowiązku świadczenia pracy - dlatego niezależnie od faktu przyznania renty, udzielnie urlopu wypoczynkowego było dzianiem prawidłowym.

Nie należy nic zmieniać w oznaczeniu dni nieobecności pracownika w pracy. Udzielony do końca czerwca urlop wypoczynkowy pozostaje w mocy.

Jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem to decyzja należy do pracodawcy. Ponieważ niezdolność pracownika do pracy w skutek choroby trwała dłużej niż okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego - pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, bez jego winy z powodu długotrwałej choroby (przyznanie renty potwierdza nieodzyskanie przez pracownika zdolności do pracy). W takim przypadku pracownik otrzyma odprawę rentową, bo ustanie jego zatrudnienia nastąpiło w związku z przejściem na rentę.

Jednakże w takim przypadku pracownik raczej nie dostanie odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy (zazwyczaj, bowiem także w wewnętrznych przepisach obowiązujących u danego pracodawcy np. w regulaminie wynagradzania, odprawę tę wiąże się z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie rozwiązaniem jej bez wypowiedzenia).

Ale pracodawca może również:
  • wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy i wypłacić mu z tego tytułu odprawę z wewnętrznych przepisów, a że zwolniony pracownik przejdzie na rentę - wypłacić mu także odprawę rentową,
  • podpisać z pracownikiem porozumienie stron w związku z likwidacją stanowiska pracy i chorobą trwającą dłużej niż okres ochronny wynikający z art. 53 kp - i również wypłacić pracownikowi dwie odprawy.
Podstawa prawna: 

- art. 53 i art. 92 1 Kodeksu pracy,

Tekst opublikowany: 

6 sierpnia 2012 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel