Decyzja o przyznaniu renty dla pracownika

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Otrzymaliśmy od pracownika decyzję o przyznaniu renty na okres dwóch lat. Do 15 czerwca br. pracownik przebywał na zasiłku, który był płatny przez ZUS. Decyzja o przyznaniu renty jest z 17 lipca 2012 r., a świadczenie przysługuje od 19 czerwca 2012 r. W związku z tym, że nie mieliśmy decyzji, a pracownik nie mógł pracować wstawiliśmy mu do końca czerwca 2012 r. urlop wypoczynkowy. Jak prawidłowo powinny być ujęte dni nieobecności. Jak można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę, jeżeli nie mamy dla niego zastępczego stanowiska, dodatkowo zostało zlikwidowane również jego poprzednie stanowisko pracy. Jaka odprawa przysługuje pracownikowi. W regulaminie pracy odprawa przysługuje wszystkim niezależnie od stanu zatrudnienia. Czy jeżeli pracownik otrzyma odprawę np. w związku z likwidacją stanowiska to należy mu się również odprawa rentowa? Jaki artykuł należy zastosować przy zwolnieniu?

Przyznanie renty nie zwalnia pracownika automatycznie z obowiązku świadczenia pracy - dlatego niezależnie od faktu przyznania renty, udzielnie urlopu wypoczynkowego było dzianiem prawidłowym.

Odpowiedź: 

Jeżeli chodzi o nieobecność pracownika, to jeżeli pracownikowi skończył się okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, a nie miał, za co się utrzymać pracodawca z formalnego punktu widzenia mógł mu udzielić urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie, bowiem z wyrokiem SN z 28 marca 2008 r. (II PK 214/07): „nie można uznać, iż niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego jest uzyskanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy.”

Przyznanie renty nie zwalnia pracownika automatycznie z obowiązku świadczenia pracy - dlatego niezależnie od faktu przyznania renty, udzielnie urlopu wypoczynkowego było dzianiem prawidłowym.

Nie należy nic zmieniać w oznaczeniu dni nieobecności pracownika w pracy. Udzielony do końca czerwca urlop wypoczynkowy pozostaje w mocy.

Jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem to decyzja należy do pracodawcy. Ponieważ niezdolność pracownika do pracy w skutek choroby trwała dłużej niż okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego - pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, bez jego winy z powodu długotrwałej choroby (przyznanie renty potwierdza nieodzyskanie przez pracownika zdolności do pracy). W takim przypadku pracownik otrzyma odprawę rentową, bo ustanie jego zatrudnienia nastąpiło w związku z przejściem na rentę.

Jednakże w takim przypadku pracownik raczej nie dostanie odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy (zazwyczaj, bowiem także w wewnętrznych przepisach obowiązujących u danego pracodawcy np. w regulaminie wynagradzania, odprawę tę wiąże się z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie rozwiązaniem jej bez wypowiedzenia).

Ale pracodawca może również:
  • wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy i wypłacić mu z tego tytułu odprawę z wewnętrznych przepisów, a że zwolniony pracownik przejdzie na rentę - wypłacić mu także odprawę rentową,
  • podpisać z pracownikiem porozumienie stron w związku z likwidacją stanowiska pracy i chorobą trwającą dłużej niż okres ochronny wynikający z art. 53 kp - i również wypłacić pracownikowi dwie odprawy.
Podstawa prawna: 

- art. 53 i art. 92 1 Kodeksu pracy,

Tekst opublikowany: 

6 sierpnia 2012 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel