Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy mężczyzna mający 62 lata ma prawo do wcześniejszej emerytury?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 14 listopada 2007

Pytanie: Jestem mężczyzną. Mam 62 lata i przepracowałem 42 lata. Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego mam prawo do wcześniejszej emerytury? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Ponieważ Pan nie osiągnął wieku 65 lat, to emerytura przed osiągnięciem tego wieku mogłaby być przyznana tylko w przypadku, gdyby został Pan uznany przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolnego do pracy.


Proszę zauważyć, że według postanowień art. 29 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna), który określa warunki uprawniające do emerytury w wieku wcześniejszym, tj. przed osiągnięciem wieku – w przypadku mężczyzny 65 lat, a w przypadku kobiety – przed osiągnięciem wieku 60 lat.


Z przepisu tego wynika, iż m.in. ubezpieczeni będący pracownikami, urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., mogą przejść na emeryturę przy spełnieniu następujących warunków:

  • kobieta, jeżeli ukończyła 55 lat i udowodni co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, albo ma co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  • mężczyzna, jeżeli ukończył 60 lat i udowodni co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.


Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 23 października 2007 r. orzekł, że powołany przepis ustawy emerytalnej jest niezgodny z Konstytucją RP. Według wyroku Trybunału mężczyzna nabywa prawo do emerytury w obniżonym wieku, gdy osiągnie wiek 60 lat i udowodni co najmniej 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Jednocześnie

Trybunał Konstytucyjny w powołanym wyroku stwierdził, że art. 29 ust. 1 ustawy emerytalnej traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ze względu na to, iż przepis art. 29 ust. 1 ustawy emerytalnej traci moc po upływie12 miesięcy, tj. 30 października 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obecnie wnioski o „wcześniejsze” emerytury mężczyzn urodzonych przed 1949 r. przyjmuje i rozpatruje według nadal obowiązującego przepisu.


Reasumując, w związku z powyższym, ponieważ Pan nie osiągnął wieku 65 lat, to emerytura przed osiągnięciem tego wieku mogłaby być przyznana tylko w przypadku, gdyby został Pan uznany przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolnego do pracy. W innym przypadku organ rentowy wyda decyzję odmawiającą przyznania prawa do emerytury.


Od decyzji odmawiającej przyznania emerytury we wcześniejszym wieku będzie przysługiwało Panu prawo wniesienia odwołania do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Termin na wniesienie odwołania do sądu wynosi 1 miesiąc liczony od daty otrzymania decyzji.


W przypadku gdy sąd okręgowy wydałby wyrok w Pana sprawie i orzekł, iż przysługuje Panu prawo do wcześniejszej emerytury – organ rentowy wykona wyrok sądu.


Podstawa prawna:

- ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353),

- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. (Dz.U. z 30 października 2007 r. nr 200, poz. 1445).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Pieniężnych w centrali ZUS


Odpowiedź udzielona: 14 listopada 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel