spółka komandytowa

Maciej Soprych, członek zarządu w spółkach kapitałowych, członek ACCA

Nie można pozbawić spółki komandytowej ustalania różnic kursowych bilansowo

W sytuacji gdy spółka komandytowa spełnia wszystkie ustawowe wymogi oraz prowadzi księgi rachunkowe, ma prawo ustalać różnice kursowe na podstawie ustawy o rachunkowości – orzekł WSA w Warszawie.

O interpretację do ministra finansów wystąpił jeden ze wspólników spółki komandytowej. Chciał wiedzieć, czy po zawiadomieniu urzędu skarbowego o wyborze rachunkowej metody ustalania różnic kursowych może w podstawie opodatkowania uwzględnić różnice kursowe ustalone przez spółkę. Podatnik uważał, że tak.
Innego zdania był jednak organ podatkowy. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że przychody i koszty związane z działalnością spółki komandytowej, z zachowaniem proporcji, stanowią już w momencie ich powstania przychody i koszty podatnika oraz powinny być uwzględniane przez niego w rozliczeniu za dany rok. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Stanowisko sądu

Rozpoznając sprawę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem organu i uchylił zaskarżoną interpretację. Zdaniem sądu odbieranie spółce komandytowej prawa do określania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości, kiedy prowadzi ona księgi rachunkowe oraz spełnia wszelkie pozostałe wymogi, nie ma uzasadnienia. Jak wyjaśnił sąd – spółka komandytowa działa w interesie podatnika, składa wniosek w imieniu wspólników jako podatników.

Pytanie do eksperta: Na czym polega wyznaczenie różnic kursowych w rozliczeniu podatkowym na w podstawie ustawy o rachunkowości i kto może skorzystać z takiej możliwości?

wiper-pixel