KPiR

Ratyfikowana umowa z USA.

Spis z natury trzeba ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Spis z natury wymaga ujęcia w ostatniej pozycji PKPiR, czyli za rocznym podsumowaniem poszczególnych kolumn. Spis ten stanowi zatem ostatni zapis w księdze podatkowej danego roku. Trzeba go uwzględnić przy wyliczaniu dochodu.

Obowiązkiem każdego podatnika jest ustalenie dochodu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem z działalności gospodarczej a kosztami uzyskania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych produkcji w toku, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

W dalszej części artykułu:

  • Zasady wyceny spisu z natury u podatnika prowadzącego PKPiR
  • Co oznacza w praktyce nowy § 26a rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Ujęcie spisu w księdze przychodów i rozchodów.

Portal FK poleca:

Przygotuj się do zamknięcia roku w firmie,
sięgnij po książkę

W książce znajdziesz:

  • wszystko o obowiązkach podatkowych i rachunkowych zarówno dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i prowadzących księgi rachunkowe,

  • wszystko, co musisz wiedzieć o przygotowaniu sprawozdania finansowego za 2013 r.,

  • zbiór najczęściej pojawiających się problemów z życia wziętych, na jakie natrafiają księgowi,

  • ważne interpretacje organów podatkowych orzeczenia sądów, które są cenną wskazówką dotyczącą prawidłowych rozliczeń związanych z końcówką roku.

Sprawdź.

wiper-pixel