Zatrudniam 10 pracowników, jakie mam obowiązki?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 7 sierpnia 2008
Pytanie:  Co wiąże się z zatrudnieniem przez moją firmę powyżej 10 osób - osoba fizyczna prowadząca działalność?
Odpowiedź: 

O nowych obowiązkach pracodawcy, uzależnionych od osiągnięcia pewnego poziomu zatrudnienia, np. ilości osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu bądź w przeliczeniu na pełne etaty, zazwyczaj decyduje liczba 20.

Jedynie zmianie ulegnie sytuacja pracodawcy w zakresie ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Przypomnijmy, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala ZUS jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek, jeżeli płatnik przez ostatnie 3 lata składał informacje ZUS IWA.

Natomiast stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek, któremu ZUS nie ustalił kategorii ryzyka z uwagi na brak obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA, wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy.

Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień.

Tekst opublikowany: 

7 sierpnia 2008 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel