Za ile dni urlopu wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny

Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Dodano: 29 marca 2018
Pytanie:  Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik pracował 3 miesiące (grudzień, styczeń i luty). W lutym br. zwolnił się i dostał ekwiwalent za urlop. Pracownik miał prawo do 20 dni urlopu. Czy powinniśmy mu wypłacić ekwiwalent za 5 dni urlopu (20:12) x 3 = 5 dni, czy za 6 dni (2 dni za grudzień i 4 za styczeń i luty)? Jak wykazać to na świadectwie jeśli 6 dni to wykazuje 4 dni na świadectwie za 2018 i 4 dni ekwiwalentem? Jeśli 5 dni, to wykazuje 4 czy 3 dni na świadectwie za 2018 i ekwiwalentem?
Odpowiedź: 

Nie wskazaliście Państwo, czy była to pierwsza praca pracownika, czy też nie.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Inaczej liczy się miesiąc pracy, gdy pracownik rozpoczyna pracę z pierwszym dniem miesiąca, inaczej, gdy w trakcie miesiąca. Jeśli pracownik podejmuje pracę:
  • z pierwszym dniem miesiąca, wówczas miesiąc zatrudnienia upływa z ostatnim dniem tego miesiąca- np. pracownik zatrudniony 1 grudnia 2017 r. - prawo do urlopu nabędzie z dniem 31 grudnia 2017 r.
  • w trakcie miesiąca, wówczas miesiąc pracy upływa z końcem dnia w następnym miesiącu kalendarzowym, który datą poprzedza dzień nawiązania stosunku pracy- np. pracownik zatrudniony 15 listopada 2018 r. nabywa prawo do urlopu za pierwszy miesięczny okres-14 grudnia 2018 r.

W pierwszym roku pracy pracownikowi uprawnionemu do 20-dniowego rocznego wymiaru urlopu będzie przysługiwać 1,66 dnia urlopu po każdym miesiącu pracy. W tym przypadku wymiaru tego się nie zaokrągla. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym, wówczas urlop ten się już zaokrągla w górę do pełnego dnia.

Oznacza to, że w ww. przypadku za miesiąc grudzień przysługiwałby pracownikowi urlop w wymiarze 1,66 dnia urlopu, a za rok 2018 – 4 dni urlopu (2/12 x 20 dni)  
Jeśli nie była to pierwsza praca, wówczas za miesiąc grudzień 2017 r., pracownikowi przysługiwało będzie 2 dni urlopu oraz 4 dni urlopu za styczeń i luty 2018 r.Ustalając urlop proporcjonalny pamiętajmy, że jeden kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Wobec powyższego, w przypadku

  1. pierwszej pracy - należy wykazać w świadectwie pracy, iż za rok 2017 – przysługiwało pracownikowi 1,66 dnia urlopu, a za 2018 r. – 4 dni urlopu i za taki wymiar wypłacono ekwiwalent,
  2. kolejnej pracy - należy wykazać w świadectwie pracy, iż za rok 2017 – przysługiwało pracownikowi 2 dni urlopu, a za 2018 r. – 4 dni urlopu i za taki wymiar wypłacono ekwiwalent.
Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Radca prawny. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych z tworzeniem umów i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, a także czasem pracy, zgodnym z prawem zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami rodzicielskimi. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach pracowniczych przed sądami pracy.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel