Kiedy wypłacić diety za podróż zagraniczną do Niemiec?

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 27 maja 2011
Pytanie:  Jak należy postąpić w przypadku, gdy pracownik oddelegowany do pracy do Niemiec na okres od 1 kwietnia 2011 r. do 15 kwietnia 2011 r. zachorował? Umowa o pracę została rozwiązana z dniem 15 kwietnia 2011 r. a od 13 kwietnia 2011 r. do 20 kwietnia 2011 r. pracownik jest w szpitalu w Niemczech. Do kraju wrócił 21 kwietnia 2011 r. Czy diety za podróż służbową należy wypłacić za okres do 15 kwietnia 2011 r., czy do 21 kwietnia 2011 r. Jeśli do 21 kwietnia 2011 r. to czy diety po ustaniu stosunku pracy są zwolnione z podatku dochodowego?
Odpowiedź: 

Skoro Państwa pracownik przebywał w szpitalu w Niemczech, należy uznać, iż miał zapewnione całodzienne wyżywienie i dlatego za okres od 13 do 15 kwietnia 2011 r. przysługuje mu 25% diety. Po terminie ustania zatrudnienia diety nie przysługują, albowiem gdy strony nie łączy już stosunek pracy nie można mówić o wykonywaniu zadań służbowych w delegacji.

Pracownik, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, nie uzyskuje prawa do diety, chyba że ekwiwalent jest od diety niższy. W takiej sytuacji pracownikowi należy się wyrównanie do wysokości należnej diety.

Dieta za dobę spędzoną w podróży służbowej w Niemczech wynosi obecnie 42 euro.

Jeśli pracownik w trakcie podróży zagranicznej wskutek wypadku lub choroby przebywał w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym, wówczas za każdy dzień (dobę) pobytu przysługuje mu 25% diety. Wynika to z faktu zapewniania w tego typu placówkach całodziennego wyżywienia.

Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki.

Powyższe nie dotyczy diet oraz wydatków objętych ryczałtami.

Dodajmy, że diety oraz inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej - są zwolnione zarówno z oskładkowania jak i z opodatkowania. W przypadku wypłacania zatrudnionym należności w kwotach wyższych, wówczas nadwyżka stanowi przychód, od którego trzeba naliczyć zaliczkę podatkową oraz składki ZUS.

Podstawa prawna: 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.),
- art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.),
- § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

8 maja 2011 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel