Wspólnicy spółki odwołali decyzję o jej likwidacji. Czy musi być notariusz, co z bilansem

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 24 października 2018
Pytanie:  Jesteśmy spółką z o.o. w likwidacji. Obecnie jednak wspólnicy postanowili podjąć uchwałę o odwołaniu likwidacji spółki, czym jednocześnie postanawiają o dalszym jej istnieniu. Czy jednogłośnie podjęta uchwała o odwołaniu likwidacji wymaga obecności notariusza? Czy na dzień odwołania należy sporządzić bilans końcowy spółki w likwidacji i na początek bilans otwarcia po uchyleniu likwidacji?
Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 248 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r poz. 1577 ze zm.), dalej: ksh protokół powinien być podpisany przez obecnych na zgromadzeniu wspólników lub co najmniej przez osobę sporządzającą protokół i przewodniczącego zgromadzenia.

Nie jest, więc wymagana forma aktu notarialnego czy innego poświadczania przez notariusza. Przepis mówi, jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

Wcześniej podjęta uchwała o likwidacji spółki z o.o. może być odwołana

Rzeczywiście jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu (art. 273 ksh). Podjęcie tej uchwały oznacza przerwanie postępowania likwidacyjnego i powrót do normalnej działalności spółki. Uchwała taka może być podjęta do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru, z wyjątkami nieistotnymi w przypadku, gdy decyzję o rozwiązaniu spółki (wdrożeniu postępowania likwidacyjnego) podjęli wspólnicy.

W uchwale o dalszym istnieniu spółki warto rozstrzygnąć także o tym, kto będzie pełnił funkcję członków zarządu, ewentualnie organu nadzoru. Podjęcie uchwały o uchyleniu likwidacji skutkować będzie bowiem utratą uprawnień przez likwidatorów.

W przypadku uchylenia likwidacji, likwidatorzy powinni tę okoliczność zgłosić do sądu rejestrowego (art. 278 ksh).

Co z bilansem?

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje, iż w związku z przerwaniem likwidacji należy sporządzić bilans. Najbliższy będzie na koniec przyjętego roku obrotowego

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel