Jak zaksięgować poszczególne składniki z listy płac?

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 19 czerwca 2012
Pytanie:  W naszej firmie pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto 2.000 zł na umowę o pracę. Pracownik dodatkowo opłaca ubezpieczenie grupowe na życie w kwocie 47,54 zł, które jest potrącane z wynagrodzenia netto, a także jest zgłoszony jest do ubezpieczenia medycznego. Pakiet ubezpieczeniowy wynosi 250 zł (130 zł płaci pracodawca , a 120 zł opłaca pracownik). W kwocie 130 zł znajduje się kwota 44,80 zł, która jest oskładkowana i opodatkowana, natomiast kwota 85,20 jest zwolniona z ZUS i podatku, gdyż jest to medycyna pracy i profilaktyka. Jak należy zaksięgować poszczególne składniki listy płac?

Upewnij się, jak prawidłowo zaksięgować poszczególne składniki z listy płac - wynagrodzenie zasadnicze oraz świadczenia dodatkowe. Zwróć uwagę na propozycję eksperta.

Odpowiedź: 

Poniżej proponowany sposób zaksięgowania listy płac wraz ze świadczeniami dodatkowymi:

 1. Lista płac
  • kwota brutto wynagrodzenia 2.044,80 zł (Wn konto zespołu 4 „Wynagrodzenia” Ma konto zespołu 2 „ Rozrachunki z pracownikami”,
  • składki ZUS za pracownika 280,34 zł (Wn konto zespołu 2 „ Rozrachunki z pracownikami” Ma konto zespołu 2 „Rozrachunki z ZUS”),
  • składka zdrowotna za pracownika 158,80 zł (Wn konto zespołu 2 „ Rozrachunki z pracownikami” Ma konto zespołu 2 „Rozrachunki z ZUS”),
  • podatek dochodowy pracownika 114 zł (Wn konto zespołu 2 „ Rozrachunki z pracownikami” Ma konto zespołu 2 „Rozrachunki z urzędem skarbowy z tytułu PIT-4”),
  • ubezpieczenie grupowe potrącane z wynagrodzenia 47,54 zł (konto zespołu 2 „ Rozrachunki z pracownikami” Ma konto zespołu 2 „Pozostałe rozrachunki - zakład ubezpieczeń”),
  • potrącenie - dopłata do pakietu medycznego 120 zł konto zespołu 2 „ Rozrachunki z pracownikami” Ma konto zespołu 2 „Rozrachunki z dostawcami - dostawca usług medycznych”),
  • potrącenie - dodatkowe świadczenie pracownika 44,80 zł (Wn konto zespołu 2 „ Rozrachunki z pracownikami” Ma konto zespołu 2 „Rozrachunki z dostawcami - dostawca usług medycznych”).
 2. Polecenie księgowania - pozostała kwota z pakietu medycznego obciążająca pracodawcę, która nie znajduje się na liście płac (Wn zespołu 4 „Wynagrodzenia” Ma konto zespołu 2 „Rozrachunki z dostawcami - dostawca usług medycznych”).

Po zaksięgowaniu saldo konta:

 1. zespołu 4 „Wynagrodzenia” wyniesie 2.130 zł (kwota 130 zł może być również zaksięgowana w ciężar konta zespołu 4 „Świadczenia na rzecz pracowników”),
 2. zespołu 2 „ Rozrachunki z pracownikami” wyniesie 1.279,32 zł (kwota do wypłaty),
 3. zespołu 2 „Rozrachunki z dostawcami - dostawca usług medycznych” wynieść powinno 0 zł (gdyż założyć należy, że właśnie na to konto została zaksięgowana kwota 250 zł tytułem faktycznej zapłaty na rzecz tego kontrahenta z konta firmowego),
 4. zespołu 2 „Pozostałe rozrachunki - zakład ubezpieczeń”) wynieść powinno 0 zł (gdyż założyć należy, że właśnie na to konto została zaksięgowana kwota 47,54 zł tytułem faktycznej zapłaty na rzecz tego kontrahenta z konta firmowego).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel