Czy można zmniejszyć w porozumieniu ze związkami zawodowymi wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Czy w postanowieniach regulaminu ZFŚS można zmniejszyć w porozumieniu ze związkami zawodowymi wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS, który wg ustawy wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia? Czy spółka poniesie jakieś konsekwencje?
Odpowiedź: 

Tak, można zmniejszyć w porozumieniu ze związkami zawodowymi wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS. Tylko że nie robi się tego w postanowieniach „Regulaminu ZFŚS”.Oczywiście po wprowadzeniu stosowanych zmian w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania przepisy „Regulaminu ZFŚS” trzeba będzie dostosować (jeżeli jest w nich odwołanie do aktualnie obowiązującej kwoty odpisu).

Na zmniejszenie wysokości odpisu zezwala ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wyraźnie stanowiąc, że u pracodawców zatrudniających na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników wysokość odpisu na ZFŚS może być kształtowania dowolnie, a więc także zostać obniżona.

Trzeba jednak spełnić warunki formalne, mianowicie:

zapis o tym musi być zawarty w układzie zbiorowym pracy,

jeżeli w Państwa firmie pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy (mimo że działają związki zawodowe) – to wtedy zapis przewidujący niższą kwotę odpisu na ZFŚS – musi być wprowadzony do regulaminu wynagradzania.

Z tytułu zmniejszenia wysokości odpisu firma nie poniesie negatywnych konsekwencji na gruncie przepisów prawa pracy. Natomiast zmniejszy się ilość środków na koncie ZFŚŚ, co może martwić pracowników.

Tekst opublikowany: 

8 maja 2009 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel