Czy można zatrudnić emeryta na umowę o dzieło?

Autor: Krystyna Tymorek

Dodano: 18 czerwca 2007


Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy mogę emeryta, który nigdzie nie jest zatrudniony oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, zatrudnić na umowę o dzieło? Praca polegałaby na stałym przewozie ludzi autobusem od poniedziałku do piątku do końca roku 2007 - pisze przedsiębiorca ze Starachowic.


Odpowiedź: Zlecenie emerytowi wykonania umowy o dzieło jest oczywiście możliwe, jednakże nie w przypadku zlecenia mu pracy kierowcy autobusu.

W ramach umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, jako świadczenia jednorazowego (art. 627 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: kc).


Jest to więc umowa rezultatu.


Należy pamiętać, że nie wszystkie czynności mogą być czynnościami, które staną się przedmiotem umowy o dzieło.

Przedmiotem umowy o dzieło może być wykonanie projektu architektonicznego, napisanie książki (poradnika), przygotowanie i wygłoszenie odczytu, namalowanie obrazu, przetłumaczenie określonego tekstu, wykonanie określonego mebla itd.

Okresowy przewóz osób autobusem w żadnym przypadku nie może być przedmiotem umowy o dzieło - bez względu na to, czy przewozu podjąłby się emeryt, czy też ktokolwiek inny.


Praca polegająca na okresowym prowadzeniu autobusu mogłaby być ewentualnie wykonywana w ramach umowy zlecenia (art. 734 kc), ponieważ jest to umowa starannego działania, a nie umowa rezultatu.

Jednakże, zatrudniając na umowę zlecenia emeryta, który nie ma żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, Pan jako zleceniodawca musi liczyć się z koniecznością zgłoszenia go do ZUS i opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe byłoby w takim przypadku dobrowolne (ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.)


Podstawa prawna:
- art. 627, art. 734 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).


Autor: Krystyna Tymorek, radca prawny


Odpowiedź udzielona: 30 marca 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel