ZUS Rp-7

Likwidacja firmy. Kto powinien wystawić byłemu pracownikowi zaświadczenie RP-7

Pytanie:  Były pracownik zwrócił się do nas (spółka D) o wydanie świadectwa pracy i RP-7. W 1987 r. pracownik zatrudniony był przez spółkę A (w 1989 r. spółka A przestała istnieć, a sukcesorem prawnym spółki A stała się spółka B). W aktach pracownika znajduje się pismo, że w wyniku przekształcenia spółki A z dniem 1 lipca 1989 r. zgodnie z art 231 § 3 Kodeksu pracy stroną umów zawartych przez spółkę A stała się spółka C. Spółka C została zlikwidowana w roku 2003. W akcie notarialnym likwidacyjnym jest uchwała, że wspólnicy na podstawie art 288 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawiają oddać na przechowanie księgi i dokumenty w tym archiwum akt osobowych pracowników rozwiązanej spółki C dominującemu wspólnikowi - spółce B. Spółka B została przejęta przez spółkę D w roku 2017. W akcie notarialnym przejęcia spółek jest paragraf brzmiący: „Ponieważ na skutek połączenia Spółka przejmowana (B) zostanie rozwiązana, Spółka przejmująca (D) na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu pracy przejmie w całości obowiązki Spółki Przejmowanej w tym wynikające m.in. z ustawy z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, a w tym obowiązki opisane w art. 125 i 125a ww. ustawy, a w szczególności obowiązek współdziałania z pracownikami Spółki Przejmowanej(B) lub jej poprzedników prawnych w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia i wydawania pracownikom Spółki przejmowanej (B) lub jej poprzedników prawnych lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości". Czy spółka D może wystawić ze swoją pieczątką i podpisami uprawnionych osób świadectwo pracy i RP-7 za spółkę C?

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel