rok obrotowy

Komisja inwentaryzacyjna musi określić przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych

Przeprowadzenie a potem wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg handlowych, a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice wymagają wyjaśnienia i rozliczenia w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Sprawdź ewidencję księgową różnic inwentaryzacyjnych.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel