Jaki przyjąć okres sporządzenia sprawozdania finansowego?

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 30 kwietnia 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. podpisała umowę spółki w dniu 15 września 2010 r., z umowy spółki wynika, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej do US spółka zgłosiła od dnia 1 grudnia 2010 r. Od tego dnia założono księgi handlowe. Jaki należy przyjąć okres sporządzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy - od dnia  podpisania umowy spółki, czy od dnia zgłoszenia działalności do US i założenia ksiąg handlowych do 31 grudnia 2011 r.

Jednym z elementów dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości jest określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. Poznaj pełną treść odpowiedzi.

Odpowiedź: 

Pierwszy rok obrotowy w Państwa jednostce należy uzależnić od zdarzenia gospodarczego wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowy, na przykład zdarzenia związane z wniesieniem kapitału, opłatami dotyczącymi rejestracji spółki.

Jednym z elementów dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości jest określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 uor) przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.

Należy zaznaczyć, że w wypadku osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe rok obrotowy jest zawsze rokiem kalendarzowym, natomiast w wypadku osób prawnych może to być inny okres, trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Należy podkreślić, że w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w drugiej połowie roku obrotowego można dokonać jego połączenia z następnym rokiem obrotowym.

PRZYKŁAD
Załóżmy, że  jednostka rozpoczęła działalność 1 sierpnia 2010 r. i przyjęła za rok obrotowy rok kalendarzowy. W tej sytuacji może przyjąć, że pierwszy rok obrotowy będzie trwał od 1 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

Zwracam uwagę, że w przypadku pierwszego roku obrotowego moment jego rozpoczęcia należy uzależnić od terminu otwarcia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym (art. 12 ust. 1 pkt 1 uor). W związku z tym pierwszy rok obrotowy w Państwa jednostce należy uzależnić od zdarzenia gospodarczego wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowy, na przykład zdarzenia związane z wniesieniem kapitału, opłatami dotyczącymi rejestracji spółki.

Tekst opublikowany: 

26 marca 2012 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel