Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Układ sprawozdania finansowego

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  Spółka sporządza sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków itp. w układzie takim, że najpierw widnieje kolumna „rok ubiegły” a następnie kolumna „rok bieżący”. Ponieważ spotkaliśmy się z zarzutem ze strony badających, że najpierw powinna być kolumna „rok bieżący” a następnie „rok ubiegły” oraz że nasza prezentacja bilansu podważa poprawność sprawozdania finansowego proszę o wyjaśnienie, jak należy je sporządzić. Naszym zdaniem art. 46 uor określa, że w sprawozdaniu finansowym powinny być ujęte dwa okresy, natomiast nie określa, który należy wskazać jako pierwszy. Ponadto uważamy, że jest to nieistotne z punktu widzenia prawidłowości sporządzania sprawozdania finansowego, już na pewno nie kwalifikuje się do podważenia tego sprawozdania pod względem merytorycznym.

Upewnij się, czy dla poprawności sporządzenia bilansu istotne jest, w jakiej kolejności zaprezentujesz rok ubiegły oraz bieżący.

Odpowiedź: 

Kolejność kolumn nie ma znaczenia - nie wpływa ona na jakość i poprawność sprawozdania finansowego.

W świetle art. 46 ust. 1 uor, w bilansie wykazuje się stany na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Ustawodawca nie wymienia kolejności tych stanów, więc pozostaje ona bez znaczenia. Kolejność kolumn nie wpływa więc na jakość i poprawność sprawozdania finansowego.

Uwagi biegłego rewidenta mogą wynikać z jego przyzwyczajenia i dotąd weryfikowanych sprawozdań finansowych. Nie ma to jednak żadnego uzasadnienia merytorycznego. W efekcie firma bez przeszkód może zostawić stosowany układ: kolumnę z lewej jako rok ubiegły a z prawej jako rok bieżący.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel