korekta kosztów

Koszty_podatkowe

Archiwalny Koszty podatkowe – prawidłowa kwalifikacja wydatków. Ważne zmiany dotyczące korekt od 1 stycznia 2016 r.

Tylko takie wydatki, które zostały poniesione celowo, są uzasadnione racjonalnie i gospodarczo można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba jednak zadbać, o to aby odpowiednio je dokumentować, w przeciwnym razie można narazić się organom podatkowym.

 

Uwaga od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać ważne zmiany:

 

- nie będzie już obowiązku korygowania (zmniejszania) kosztów uzyskania przychodów w razie nieuregulowania zobowiązań wobec kontrahentów w określonych terminach (zmianę wprowadza ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw)

- możliwość korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów (co wpływa na podstawę opodatkowania) w bieżącym okresie rozliczeniowym, a nie okresie, którego dotyczyła korekta (zmiana wynika z ustawy z 10 września 2015 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów).

Po obejrzeniu szkolenia:

- dowiesz się, jaki wpływ na praktyczne funkcjonowanie przedsiębiorstw będą miały zmiany przepisów, - poznasz podstawowe kategorie kosztów niestanowiących kosztów podatkowych,

- dowiesz się, w jaki sposób dokumentować poniesienie kosztów, by ograniczyć ryzyko podatkowe, - uzyskasz informacje, jakie konsekwencje podatkowe mogą pojawić się w przypadku zakwestionowania kosztów jako koszty podatkowe przez organy podatkowe.

Upewnisz się:

- czy prawidłowo rozpoznajesz koszty jako koszty podatkowe,

- czy ujmujesz koszty podatkowe w odpowiednich okresach rozliczeniowych - jak rozpoznawać koszty poniesione po zakończeniu roku podatkowego,

- jakie są obecne interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące kosztów podatkowych.

Zapraszamy do obejrzenia szkolenia podczas, którego  ekspert w praktyczny sposób wyjaśnia, jakie wydatki można bez obaw zaliczyć do kosztów uzyskania przychód. Zwraca przy tym uwagę na aktualne wyjaśnienia organów podatkowych i stanowisko sądów administracyjnych. Szkolenie prowadzi

Samir Kayyali - doradca podatkowy, ekonomista, ekspert ds. zarządzania ryzykiem podatkowym, szkoleniowiec w Akademii Biznesu MDDP. Prowadzi własną praktykę podatkową.



wiper-pixel