ewidencja przychodów

Ewidencjonowanie przychodów na kasie fiskalnej za wypełnianie zeznań rocznych. Czy jest obowiązkowe

Pytanie:  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, rozliczająca się na zasadach ogólnych, zarejestrowany podatnik VAT, do roku 2008 prowadziła działalność handlową oraz usługową, używając do rejestracji sprzedaży kasę rejestrującą, którą musiała wcześniej zakupić w związku z przekroczeniem limitu obrotu (40.000 zł). W roku 2008, w związku z wyczerpaniem się pamięci w kasie rejestrującej, podatnik zrezygnował z prowadzenia działalności handlowej i został dokonany odczyt pamięci kasy rejestrującej w urzędzie skarbowym. Podatnik dalej kontynuuje działalność usługową, jako biuro rachunkowe a otrzymane kwoty za wypełnianie zeznań rocznych, dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ewidencjonował jako tzw. ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. W roku 2015, w wyniku błędnej wykładni przepisów wydanych przez Ministra Finansów dokonał zakupu kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania na niej tej sprzedaży bezrachunkowej. W latach 2015 – 2018, z tytułu ewidencjonowania tej sprzedaż nie uzyskał przychodu przekraczającego 2.000 zł, za dany rok. Czy w związku z tym, że Ministerstwo Finansów, wydało ogólną interpretację, iż świadczenie tych usług (wypełnianie zeznań rocznych) nie obligowało do zakupu kasy rejestrującej oraz nieprzekroczenia w żadnym roku kwoty 20.000 zł, jest możliwość zawiadomienia urzędu skarbowego o rezygnacji z ewidencjonowania tej sprzedaży przez kasę rejestrującą?
wiper-pixel