Roczny odpis z ZFŚS na prokurenta

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 5 lipca 2012
Pytanie:  Jesteśmy Spółką komunalną z o.o. której udziałowcami są dwie Gminy. Prezes Zarządu i Główny Księgowy - Prokurent zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę. Czy dokonujemy rocznego odpisu na ZFŚS na te osoby i czy osoby te mogą korzystać ze świadczeń wypłacanych z  ZFŚS?

Przeczytaj odpowiedź eksperta i upewnij się czy czy dokonuje się rocznego odpisu na ZFŚS na prokurenta.

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie bowiem z ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, osoby uprawnione do korzystania z Funduszu - to przede wszystkim pracownicy i ich rodziny. Ustawa nie zawiera w tym zakresie żadnych wyłączeń.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie zakładowego funduszu. Nie jest to regulamin wynagradzania, który nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, tylko zupełnie inny regulamin. Nie dotyczy on wynagrodzeń, tylko świadczeń socjalnych (nie mają one charakteru wynagrodzenia, są bowiem uzależnione od spełnienia kryteriów socjalnych, nie zaś proporcjonalne do ilości i jakości świadczonej pracy).

Tekst opublikowany: 

25 czerwca 2012 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel