Czas pracy osób niepełnosprawnych.

Ewa Drzewiecka

Autor: Ewa Drzewiecka

Dodano: 5 września 2014
Pytanie:  Zgodnie ze zmianami z 10.07.2014r. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają pracować 7 godz. na dobę. Czy zatem jest możliwość, że pracownik na własną prośbę może wystąpić o wydłużenie tego czasu pracy do 8 godz. czy jest to niemożliwe ?
Odpowiedź: 

Tak, jest to nadal możliwe.

10 lipca 2014 r. weszły w życie zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zmiany wynikają z wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 791). Takie same zmiany wprowadziła ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stanowiąca wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. Ustawa ta nie wprowadziła żadnych innych zmian. Po nowelizacji czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Nie będzie już potrzebne zaświadczenie lekarskie o celowości stosowania takie normy. Nie zmieniły się natomiast pozostałe zasady dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych. Krótsze normy czasu pracy nie dotyczą zatem osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu oraz osób, które na swój wniosek, za zgodą odpowiedniego lekarza, zrezygnowały z ochrony przewidzianej przepisami art. 15 ustawy o rehabilitacji (art. 16 ustawy o rehabilitacji). Pracownik niepełnosprawny, zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, może więc na swój wniosek, za zgodą lekarza przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku – lekarza sprawujący nad nim opiekę, zrezygnować z ochrony przewidzianej przepisami art. 15 ustawy o rehabilitacji. Wówczas nie tylko może pracować 8 godzin, ale także w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Ewa Drzewiecka

Autor: Ewa Drzewiecka

Dr nauk prawnych, specjalistka prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel